Djøf

Job med løntilskud

Som ledig har du mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud. Det fører i en del tilfælde til fastansættelse. Du kan blive ansat med løntilskud i både det offentlige og i private virksomheder, men der gælder forskellige regler.

Løntilskud kan være vejen til et fast job

Et løntilskudsjob kan være en effektiv vej til et fast job. Det er Djøfs erfaring, at cirka 40% af ansættelserne med løntilskud i offentlige virksomheder og 50-60% af ansættelserne med løntilskud i private virksomheder fører til et fast job.

Kan du få løntilskud?

Generelt skal du have været ledig i 6 måneder for at blive ansat i en stilling med løntilskud. Der er dog mulighed for at det kan ske tidligere, hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. Den maksimale periode du kan få løntilskud hos samme arbejdsgiver er 6 måneder, men der kan være undtagelser. Du kan ikke få løntilskud hos den virksomhed hvor du senest har været ansat. 

For at blive ansat i en stilling med løntilskud er det også en betingelse at du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller lignende. Det er jobcenteret du skal kontakte for at afklare om du har ret og pligt til at blive ansat i en stilling med løntilskud. 

Privatansat

Ved job med løntilskud i det private erhvervsliv har du mulighed for selv at forhandle din løn.

 • Arbejdsgiveren modtager et tilskud på 76,59 kr. i timen
 • Tilskuddet må over en periode på 6 måneder ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger
 • Hvis der findes en overenskomst på området, skal dine løn- og ansættelsesvilkår følge den

Offentligt ansat

Dine løn- og arbejdsvilkår følger den almindelige overenskomst på området.

 • Du kan dog højest få en løn, der svarer til det beløb, du får i dagpenge
 • Din arbejdstid nedsættes til det antal timer, der udløser en løn svarende til dagpengebeløbet 
 • Er du på dimittendsats vil arbejdstiden være 31 timer om ugen
 • Er du på maksimal dagpengesats er det 37 timer om ugen
 • Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at udregne din arbejdstid
 • Du får pension i forhold til din anciennitet og ugentlig arbejdstid
 • Arbejdsgiver skal indbetale hele pensionsbeløbet, både arbejdstager- og arbejdsgiverdelen på baggrund af det aktuelle timetal

Har du ikke ret til dagpenge, vil din løn i offentligt løntilskud svare til din individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Regler og vilkår 

Fra 1. januar 2015 kan der maksimalt udbetales løntilskud i en periode på:

 • 6 måneder til samme arbejdsgiver ved privat løntilskud
 • 4 måneder til samme arbejdsgiver ved offentligt løntilskud

Du skal ansættes med et almindeligt lovbestemt eller overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel - dog minimum 14 dage.

Der skal laves en skriftlig aftale mellem dig, jobcenteret og virksomheden. Den skal indeholde oplysninger om løntilskudsforløbet og tilskudsperiodens længde. Hjælp til udformning kan du få hos jobcentret.

Krav du skal opfylde for at få et løntilskudsjob

 • Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du er i løntilskudsjob, og din ansættelse skal godkendes af jobcentret
 • I et løntilskudsjob bruger du af din dagpengeperiode
 • Du genoptjener ikke ny dagpengeret

Krav virksomheden skal opfylde for at ansætte dig

 • Jobcentret skal godkende virksomheden 
 • Virksomheden må ikke fyre faste medarbejdere for at ansætte dig med løntilskud  

Mulighed for 5 timers arbejde i et offentligt løntilskudsjob

Når du er ansat i offentligt løntilskud, har du mulighed for at have op til 5 timers ordinært arbejde om ugen, uden at det har betydning for din arbejdstid og aflønning i dit løntilskudsjob. Hvis du arbejder ud over 5 timer, nedsættes arbejdstiden i løntilskudsjobbet tilsvarende.

Find løntilskudsstilling

Du kan finde opslåede løntilskudsstillinger på Djøf Jobunivers og gennem Akademikernes A-kasse Jobmatch, og dit lokale jobcenter kan også hjælpe.

Du kan også få et løntilskudsjob ved at søge uopfordret. De fleste private løntilskudsstillinger skabes på den måde, og du har bedre mulighed for at præge indholdet af jobbet. Brug dit netværk og vær opsøgende.