]]>

Djøf

Brug dit netværk

Brug dit netværk aktivt i din jobsøgning. Det er en unik mulighed for at indhente viden om forskellige brancher og virksomheder og for at gøre opmærksom på dig som person - både fagligt og personligt.

Som jobsøgende er der 3 pejlemærker, du kan holder dig til, når du vil arbejde med dit netværk i jobjagten:

 • Læring: Hvem kender du, som har viden på feltet? Dvs. på dit jobmarked eller i branchen. Hvem har overblik over dit kompetencefelt. Hvem ved, hvad der driver vækst og fremdrift, og hvilke indikatorer der er på, hvor jobbene opstår?
 • Fællesskab: Hvem er i samme situation som dig? Hvor kan du få sparring og udveksle erfaringer med ligestillede? Hvor får du støtte og ny inspiration? Hvem deler interessen for området med dig?
 • Adgang: Hvem har magt og beslutningskompetence inden for branchen, fagområdet eller virksomheden? Dvs. hvem har viden om jobbet, indflydelse på ansættelsen og måske endda sidste ord i forhold til ansættelsen? Hvem er villig til at dele sine kontakter med dig?

Check dit eksisterende netværk og find ud af, hvilke ”profiler” du har i dit netværk, hvem du ønsker en tættere relation til, og hvem du mangler.

Når du er jobsøgende, er kaffemødet et vigtigt redskab. Det kan give dig de oplysninger, den inspiration og de kontakter, som bringer dig videre.

Dem, du inviterer, kender du sjældent godt. Det afgørende er, at der er et fælles udgangspunkt, en fælles relation, en god fælles oplevelse eller lignende. Det fælles skal bringes i spil for at få en aftale i hus.

Du vil ofte have mere brug for kontakten end omvendt. Det kan derfor være en god idé at tone rent flag fra start af og bede om hjælp til noget konkret. Sæt fx fokus på at kontakten har en særlig kompetence, du ønsker at konsultere. Det kan være særlig viden om en branche, en funktion eller en virksomhed.

Når du tager kontakt, så indled fx med ”Jeg kontakter dig, fordi jeg har brug for din hjælp til …”. Fortæl, hvordan du har fundet frem kontakten, og hvad du kunne tænke dig at tale om. Vær tydelig om rammen og dine forventninger til mødet. Spørg, om din kontakt har en halv time til en kop kaffe. Gør det kort og konkret.

Lyt langt mere, end du taler til mødet. Tænk samtalen igennem som et interview, hvor du er mødelederen. Forbered dig godt. Hav styr på tiden. Din opgave er at afdække, hvilken viden, erfaringer og fantastiske historier din kontakt rummer. Undgå enetalerne om dine egne fortræffeligheder, medmindre du bliver spurgt direkte.

Rund af, når der er gået knap en halv time. Spørg om kontakten kender andre i sit netværk, som det kunne være relevant for dig at møde. Følg evt. op med skriftligt materiale, efterfølgende tanker og hvad du har fået ud af samtalen.

Udvid dit netværk

Er der ikke de rette personer i dit netværk, må du i gang med at udbygge dit netværk. Det kan du gøre ved fysisk at deltage i relevante arrangementer og være synlig og aktiv i relevante grupper og diskussioner på internettet, eksempelvis på LinkedIn. Tænk netværk som en langsigtet strategi, hvor du løbende plejer dine nye kontakter. Vær aktiv og bidrag til dit netværk ved fx at videresende jobopslag oplyse om interessante arrangementer, artikler med mere.

Hold dig opdateret om jobmarkedet

Betragt dit netværk som en uformel rygtebørs, der kan give dig en unik mulighed for at få informationer om ledige jobs. Det er Djøfs erfaring, at stadig flere jobs besættes gennem netværk.

5 gode grunde til at søge jobs gennem netværk:

 • Flere og flere jobs bliver formidlet gennem netværk
 • Din synlighed på nettet kan skabe opmærksomhed om din faglige profil
 • Du udvider dit jobsøgningsfelt
 • At netværke og have et netværk er blevet en kompetence i sig selv. Når du netværker, signalerer du en proaktiv tilgang i din jobsøgning
 • Flere og flere virksomheder sætter pris på medarbejdere med et stort netværk.

Du skal være målrettet og forberedt

Når du arbejder med dit netværk, kræver det et grundigt forarbejde og en målrettet fremgangsmåde. Gør dig klart, hvad formålet er. Eksempelvis at få øget kendskab til vindmølleindustrien, finde ud af, hvilke udfordringer de oplever lige nu, hvor der er vækst med mere. Alt sammen viden, der forhåbentlig kan gøre dig bedre til at spotte og søge de jobs, du gerne vil have.

Din henvendelse skal være personlig, velovervejet og ydmyg.

Gode råd, når du søger jobs gennem netværk

 • Giv dig tid til at kortlægge dit netværk, og tænk hele vejen rundt. Vær opmærksom på, hvad du har liggende på dine virtuelle netværk. Kommende arbejdsgivere kan google dig og let kan få adgang til din profil, fx på Facebook.
 • Når du ser en interessant stilling, er det en god idé at undersøge, om du kender en fra samme branche virksomheden. Det kan lette din research og give dig uvurderlig og relevant viden om kulturen og værdierne i virksomheden.
 • Et godt netværk kan skaffe dig adgang til de rigtige personer, der ved noget om den stilling, du søger.
 • Deltag aktivt i forskellige erhvervsrettede og faglige arrangementer.
 • Øv dig på din elevatortale. En god, kort og præcis elevatortale er ofte adgangsbillet til en god netværkssamtale.
 • Lyt, spørg ind, udvis situationsfornemmelse, vær god til at tage imod og sig tak.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.