Djøf

Djøf-undersøgelse om mobning 2012

Djøfs seneste undersøgelse af djøfernes psykiske arbejdsmiljø viser, at mobning blandt djøferne er steget. Godt hver 10. djøfer har været udsat for mobning inden for det seneste år. Undersøgelsen viser også, at beredskabet er utilstrækkeligt.

Stigende mobning

Mobning er lige så udbredt blandt djøfere som i resten af den erhvervsaktive befolkning. Men mens mobning på arbejdspladsen generelt ser ud til at være stagneret de senere år i Danmark - NFA’s befolkningsundersøgelser viser, at 12% af danskerne oplever mobning på jobbet i både 2010 og 2012 – er tendensen stigende blandt djøferne. Andelen af djøfere, der mobbes, er således steget fra 8% i 2010 til 11% i 2012.

Disse, og mange andre tal fra undersøgelsen, kan du læse om her:

Faktaark om mobning  

Både kolleger og chefer mobber

Hovedparten af de djøfere, der har været udsat for mobning, angiver kolleger som en primær kilde til mobningen. Men halvdelen oplever også mobning fra chefen. Det gælder også mellemlederne, som oplever mobning fra øverste chef.

Mange af eksemplerne på mobning blandt djøferne viser, at det ofte er fagligheden, der nedgøres i andres påhør. Der tales nedsættende om en kollega eller medarbejder, personen ignoreres på møder eller får ikke samme informationer som andre, opgaver fratages uden forklaring, der rettes hyppig og uberettiget kritik mod personen osv.

Men mere personlige forhold - fx omkring vægt, alder eller sygdom - indgår også i nogle tilfælde i mobningen.

Mobning giver stress og sygefravær

Uanset mobningens karakter, viser undersøgelsen med al tydelighed, at de djøfere, der har været udsat for mobning, i markant højere grad er ramt af stress. Andelen af stressramte er næsten dobbelt så høj blandt mobbeofre, hvor knap 60% oplever sig stressede.

Og mobbeofre sygemeldes tre gange så ofte som andre djøfere på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at hver tredje mobbeoffer har været sygemeldt inden for det seneste år på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Tabu og utilstrækkeligt beredskab

Krisen har medvirket til øget usikkerhed og konkurrence på mange arbejdspladser. Tonen er blevet hårdere, og mange ændrer adfærd for at undgå fyring. Men måske er en af forklaringerne på den øgede mobning blandt djøferne også, at mange ignorerer problemerne?

Hver 3. djøfer oplever således, at mobning  er tabubelagt på deres arbejde. Over halvdelen svarer, at beredskabet til at håndtere mobningen, når den opstår, er utilstrækkeligt. Og det er især djøfere uden ledelsesansvar, der oplever, at beredskabet halter.

Hvad kan du gøre ved mobning?

Djøf har en række råd til, hvad du som medarbejder kan gøre, hvis du oplever mobning på din arbejdsplads.

 

 

 

Djøfbladet

Top fem: Stress, livsstil og på arbejde med far

Et debatindlæg om årsager til stress og en læser, der slår et slag for ikke at gøre sit arbejde til en livsstil, var blandt de mest populære i foråret. Det samme var en af komikeren Per Helges klummer. Læs dem her.

Djøf blog

Generalistens mareridt

Spiller du buzzword bingo, når du beskriver dine kompetencer? Måske er du blevet en slags specialist, uden at lægge mærke til det. Jeg er VILD med generalister, - vi skal bare lige målrette kompetencerne en smule…


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent