Djøf

Overordnede kriterier

Rammeaftalen om seniorordninger angiver nogle kriterier, der kan inddrages i vurderingen af, om du skal have en seniorordning, uanset om det gælder en seniorstilling, en aftale om fratrædelse eller aftale om generationsskifte.

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område

Ved vurderingen af om rammeaftalens ordninger skal etableres, kan der for eksempel tages hensyn til din alder, hvor længe du har været kommunalt ansat, hvor længe du har været ansat på din nuværende arbejdsplads, og i øvrigt dine muligheder for at opnå delpension, (del)efterløn eller andre supplerende ydelser.

Er du chef eller leder, kan det også indgå i vurderingen, at du har været ansat i en chef- eller lederstilling i en længere periode på for eksempel fem år. Længden af den periode, for hvilken en seniorordning aftales, kan også indgå i vurderingen.

Det er muligt at kombinere bestemmelserne om seniorstillinger og fratrædelsesordninger.

En generationsskifteaftale kan ikke kombineres med de to andre ordninger, men chefer og ledere kan i stedet gøre brug af disse ordninger.

 

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef