26.01.2015

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område

Ved vurderingen af om rammeaftalens ordninger skal etableres, kan der for eksempel tages hensyn til din alder, hvor længe du har været kommunalt ansat, hvor længe du har været ansat på din nuværende arbejdsplads, og i øvrigt dine muligheder for at opnå delpension, (del)efterløn eller andre supplerende ydelser.

Er du chef eller leder, kan det også indgå i vurderingen, at du har været ansat i en chef- eller lederstilling i en længere periode på for eksempel fem år. Længden af den periode, for hvilken en seniorordning aftales, kan også indgå i vurderingen.

Det er muligt at kombinere bestemmelserne om seniorstillinger og fratrædelsesordninger.

En generationsskifteaftale kan ikke kombineres med de to andre ordninger, men chefer og ledere kan i stedet gøre brug af disse ordninger.