Djøf

Frivillige ekstra pensionsbidrag

Regler for indbetaling af bidrag fastsættes af bestyrelsen for JØP, som har godkendt, at den ansatte kan indbetale indtil 5% af den pensionsgivende løn som forhøjet bidrag.

Bidragsforhøjelsen op til 3% er omfattet af 1 års karens for ydelser fra JØP. Er forhøjelsen mere end 3% skal der afgives helbredsoplysninger.

Her kan du se satserne i aktuelt niveau for frivillige ekstra pensionsbidrag på henholdsvis 3 og 5% pr. måned for ansatte i staten, kommuner og regioner ansat på henholdsvis gammel og ny løn.

Tabel over frivillige ekstra pensionsbidrag for overenskomstansatte kandidater .

 

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef