21.12.2016

Bidragsforhøjelsen op til 3% er omfattet af 1 års karens for ydelser fra JØP. Er forhøjelsen mere end 3% skal der afgives helbredsoplysninger.

Her kan du se satserne i aktuelt niveau for frivillige ekstra pensionsbidrag på henholdsvis 3 og 5% pr. måned for ansatte i staten, kommuner og regioner ansat på henholdsvis gammel og ny løn.

Tabel over frivillige ekstra pensionsbidrag for overenskomstansatte kandidater .