04.03.2016

Overenskomstansat chef i region eller kommune

Bliver du ansat som stabschef fx kontorchef, sekretariatschef, økonomichef eller personalechef, vil du typisk blive ansat på chefaftalen og referere til en direktør.

Udover grundløn og særlig aftalte tillæg har chefaftalen særlige regler om opsigelse og pension.

Opsigelse

Er du ansat på chefaftalen kan du opsige din stilling med en måneds varsel med udgangen af en måned. Bliver du opsagt, vil varslet være tre måneder det første år. Efter det første år vil dit varsel være 12 måneder.

Bliver du opsagt, og har du været ansat mere end 5 år, er du desuden berettiget til at få tre måneders løn indbetalt til din pensionsordning.

Pension

Er du ansat på chefaftalen i en kommune, får du 19,05 % i pension. Er du ansat på chefaftalen i en region, får du 20,46 % i pension.

Chefaftalen, kommuner

Chefaftalen, regioner

Ansættelse som chefkonsulent

Bliver du ansat som vicekontorchef, teamleder, afdelingsleder eller lignende, vil du typisk ikke blive ansat på chefaftalen men på overenskomsten med en indplacering som chefkonsulent. I denne situation vil opsigelsesvilkår og pensionssatser følge overenskomsten.

Øvrige vilkår

Uanset om du er ansat på chefaftalen eller som chefkonsulent, vil dine øvrige vilkår følge de til enhver tid gældende aftaler på henholdsvis det regionale og kommunale område om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom og senior- og fratrædelsesordninger.