Djøf

Ret til ferie og betalt ferie

Hvor meget ferie har du ret til at holde, og hvornår optjener du ret til betalt ferie?

Du har altid ret til at holde 25 dages ferie i et ferieår, uanset om du har optjent ret til ferie med løn.

Du optjener 2,08 dages ferie med løn for hver måneds ansættelse i optjeningsåret, det vil sige i kalenderåret. Det svarer til 25 dages (eller 5 ugers) ferie med løn om året. Du optjener også 2,08 feriedage for hver måned, hvis du er deltidsansat.

Ferieåret starter 1. maj i det år, der følger efter optjeningsåret. Optjeningsåret 2015 hænger fx sammen med et ferieår, der løber fra 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Er du ansat i staten eller i en region eller kommune, gælder disse regler:

Ansat i staten

Er du ansat i staten, optjener du udover de 5 ugers lovpligtig ferie ret til særlige feriedage. Du optjener 0,42 særlige feriedage for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Det svarer til 5 særlige feriedage om året. Du optjener også 0,42 særlige feriedage for hver måned, hvis du er deltidsansat. Du har ikke ret til at holde de særlige feriedage, før du har optjent dem hos den aktuelle arbejdsgiver. Du optjener særlige feriedage på samme måde som almindelige feriedage.

Ansat i region eller kommune

Er du ansat i en region eller kommune, optjener du din ferie i timer. Du optjener 18,50 ferietimer med løn for hver måneds fuldtidsansættelse i optjeningsåret. Det svarer til 30 dages, 6 ugers, ferie med løn om året. Som deltidsansat optjener du ferietimer som en forholdsmæssig del af ferietimerne for fuldtidsansatte. Du har ret til at holde den 6. ferieuge, selv om du ikke har optjent 6 ugers ferie med løn hos den aktuelle arbejdsgiver.

Du optjener som hovedregel ferie med løn, når du er i beskæftigelse samt under sygdom og fraværs-/orlovsperioder, hvor du får hel eller delvis løn. Delvis løn kan fx være i form af pensionsbidrag, uden at du samtidig får udbetalt løn. I så fald optjener du normal ferie, men kun hvis du afholder ferien hos den arbejdsgiver, hvor den er optjent. Hvis du fratræder, inden ferien er afholdt, får du feriepenge med 12,5% af den faktisk udbetalte løn. 

Hvis ferie ikke er optjent

Hvis du ikke har været ansat hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, har du ikke ret til fuld ferie med løn. Derfor bliver du trukket i løn for den ferie, som du ikke har optjent.

Er du omfattet af ferieloven, er fradraget på 4,8% af din månedsløn for hver feriedag. Er du offentligt ansat og dermed omfattet af særlige ferieregler, er fradraget 1/1924 af årslønnen for hver arbejdstime, du holder ferie, normalt svarende til 7,4 timer pr. dag.

Har du i optjeningsåret været ansat hos en anden arbejdsgiver, vil du have feriepenge stående hos FerieKonto eller en anden feriekortordning. Du kan få disse feriepenge udbetalt, når du holder ferie uden løn hos din nuværende arbejdsgiver.

Er du, eller har du været, arbejdsløs, og er du medlem af en a-kasse, kan du have ret til feriedagpenge. Du kan kontakte din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent