Djøf

Kan du ikke holde ferie?

Hvad kan du gøre med din ferie, hvis du bliver forhindret i at holde den?

Hvad er en feriehindring?

Det er en feriehindring, hvis du ikke kan holde din ferie (eller særlige feriedage/6. ferieuge) på grund af egen sygdom, orlov i forbindelse med barsel og adoption eller andre særlige forhold. Feriehindringen skal ligge umiddelbart op til udgangen af ferieåret eller perioden for hovedferien. Det vil sige op til udgangen af april eller september.

Feriehindringen skal vedrøre dig selv og ikke fx dit barn eller din ægtefælle.

Har du ikke nået at holde din sommerferie?  

Hvis du på grund af en feriehindring ikke kan holde din hovedferie inden hovedferieperiodens udløb den 30. september, kan du vælge enten at udskyde ferien til et senere tidspunkt i ferieåret eller få feriepenge udbetalt for den hovedferie, du ikke har holdt.

Hvis du ønsker feriepengene udbetalt, skal du blot bede din arbejdsgiver om at udbetale dem til dig.

Har du ikke nået at holde din restferie?

Hvis du på grund af en feriehindring ikke kan holde din resterende ferie umiddelbart op til ferieårets udløb den 30. april, skal du have feriepenge for de ikke afholdte feriedage udbetalt, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver at overføre ferien til næste år. 

Overførsel af ferie til næste ferieår

Alle kan som udgangspunkt overføre den 5. ferieuge. 

Overførsel af yderligere ferie forudsætter, at du er omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver adgang til dette. Er du ansat i stat, region eller kommune fremgår denne ret af din overenskomst, og du kan derfor aftale med din arbejdsgiver, at ferien overføres. 

 

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent