Djøf

Forlængelse af orlov

Her kan du læse om forlængelse af forældreorlov og om delvis genoptagelse af arbejdet.

Forlængelse af orlov

Mor og far kan vælge at forlænge forældreorloven på 32 ugers til 40 eller 46 uger – retten til at forlænge til 46 uger har du dog kun, hvis du er i arbejde eller er selvstændig.

Selv om du forlænger orloven, vil I stadig kun have ret til 32 ugers dagpenge. Du kan derfor vælge at få 32 ugers dagpenge fordelt ud på 40 eller 46 uger, det vil sige et mindre beløb pr. uge, eller at afholde den forlængede periode uden dagpenge.

Hvis du ønsker at forlænge orloven, så husk at du skal meddele det senest 8 uger efter fødslen. 

Delvis genoptagelse af arbejdet

Som ansat kan du aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist (på deltid i forhold til din normale arbejdstid), og på den vis forlænger orloven tilsvarende. Du får løn for de timer du har genoptaget arbejdet, og dagpenge for de timer, hvor du holder orlov. Delvis genoptagelse af arbejdet kræver, at du og din partner ikke har valgt at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger.

Delvis genoptagelse af arbejdet kan også ske ved udskudt forældreorlov. Det kræver dog, at der er tale om den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven, fordi du så afholder orloven drypvis. Denne model kan du også bruge, når barnet er ældre, og du eksempelvis i en periode ønsker nedsat tid. 

Djøfbladet

Tænk business med baby

En baby er ingen stopklods for karrieren, men et pusterum, der giver plads til at gentænke arbejdslivet. Det er filosofien i Netværk for djøfere på barsel.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef