Djøf

Ansat på overenskomst

På nogle større private arbejdspladser er der indgået en overenskomst, som indeholder bestemmelser om dine rettigheder.

I langt de fleste overenskomster er en del af lønnen op til forhandling. Den består typisk af en basisløn, som er fastsat i overenskomsten med mulighed for at forhandle tillæg lokalt.

Overenskomster indeholder også om bestemmelser om, hvor meget ferie du har ret til, om du har ret til løn under barsel, om du har ret til merarbejdshonorering, arbejdstid mv.

Det er afgørende for dig at kende til indholdet af overenskomsten, inden du skriver under på kontrakten. Se de private overenskomster Djøf har indgået.

Selv om der er indgået en overenskomst på arbejdspladsen, gælder ferieloven, funktionærloven og andre relevante ansættelsesretlige love også.

Djøf anbefaler, at du undersøger lønniveauet på vores lønstatistik, inden du accepterer lønvilkårene.