Djøf

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse, der udbetales, hvis du er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og du ønsker at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Fleksydelse minder meget om efterløn, og eventuelle perioder, hvor du har betalt efterlønsbidrag til a-kassen, tæller med som anciennitet i fleksydelsesordningen. Ordningen bliver administreret af kommunen.

Når du får et fleksjob, mister du retten til efterløn. Du har i stedet mulighed for at få fleksydelse.

Betingelser for at få fleksydelse

Du skal:
  • betale fleksydelsesbidrag
  • være visiteret til et fleksjob og have været det i mere end 3 måneder
  • som hovedregel have betalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år
  • være fyldt 60 år, men ikke have nået folkepensionsalderen. Bemærk, at fleksydelsesalderen gradvist bliver forhøjet til 64 år fra 2014 til 2023
  • have fået indberettet værdien af pensioner
  • have bopæl i Danmark eller andet EU-land.

Fleksydelsen svarer til 91% af højeste dagpengesats beregnet på årsbasis.

Beregn og se hvor meget du kan få i fleksydelse. 

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Syg af bekymring?

Kan man egentlig blive opsagt, når man er sygemeldt?


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent