06.01.2015

Fleksydelse minder meget om efterløn, og eventuelle perioder, hvor du har betalt efterlønsbidrag til a-kassen, tæller med som anciennitet i fleksydelsesordningen. Ordningen bliver administreret af kommunen.

Når du får et fleksjob, mister du retten til efterløn. Du har i stedet mulighed for at få fleksydelse.

Betingelser for at få fleksydelse

Du skal:
  • Betale fleksydelsesbidrag
  • Være visiteret til et fleksjob og have været det i mere end 3 måneder
  • Som hovedregel have betalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år
  • Være fyldt 60 år, men ikke have nået folkepensionsalderen. Bemærk, at fleksydelsesalderen gradvist bliver forhøjet til 64 år fra 2014 til 2023
  • Have fået indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller andet EU-land

Fleksydelsen svarer til 91% af højeste dagpengesats beregnet på årsbasis.

Beregn og se hvor meget du kan få i fleksydelse.