Djøf

Lokalaftaler / kutymer

Hvilke frihedsgrader kan der aftales lokalt om rådighedsforpligtelsen?

Flere statslige arbejdspladser har lokalaftaler/kutymer, der beskriver de arbejdsopgaver, der medgår til opfyldelse af en del af rådighedsforpligtelsen.

Rådighedsforpligtelsen dækker over en reel merarbejdsforpligtelse, men det er dog ikke ensbetydende med, at der kan ske en systematisk udnyttelse af rådighedsforpligtelsen kvartal efter kvartal.

Et fiktivt tidsforbrug, som fx faglig opdatering, kan ikke medregnes i merarbejdsopgørelsen.

Baggrunden for at indgå lokale aftaler om rådighedsforpligtelsen har ofte været at sikre en administrerbar ordning, der bygger på lokal enighed om, hvilke elementer der medgår til opfyldelse af rådighedsforpligtelsen. I en række lokale aftaler er det en forudsætning for en forlods nedskrivning af forpligtelsen, at daglige småoverskridelser af arbejdstiden ikke indgik i medarbejderens merarbejdsopgørelser. Sådanne aftaler har medvirket til en smidig og fleksibel administration af arbejdstids- og merarbejdsreglerne.

En for rigoristisk brug af merarbejdsreglerne kan resultere i en ufleksibel, tidskrævende og bureaukratisk administration. De enkelte medlemmer bør i så fald opgøre alt merarbejde, herunder daglige små overskridelser af arbejdstiden og al nødvendig faglig ajourføring mm., hvilket med en lokalaftale kan undgås. 

Opsigelse af lokalaftaler

Hvis arbejdsgiveren opsiger kutymer/lokalaftaler om rådighedsforpligtelsen, skal du som tillidsrepræsentant anmode om en forhandling om indgåelse af en ny lokalaftale og samtidig rette henvendelse til Djøf for at få mere specifik rådgivning og eventuelt drøfte alternative løsninger.

Der er i overenskomsterne en adgang til decentralt eller lokalt at indgå aftale om ændring i rådighedstillægget og rådighedsforpligtelsen. Kompetencen til at indgå sådanne aftaler ligger dog hos Overenskomstforeningens bestyrelse.

 

Djøfbladet

Jeg frygter for min fremtid i Storbritannien

John Carstensen har boet ti år i Storbritannien, og de sidste seks arbejdet som embedsmand i DFID. Han frygter, at Brexit kan fratage ham retten til at arbejde og leve i landet og få voldsomme konsekvenser for ham og hans familie.

Illustration: Michael Werge
Djøf blog

Jeg drømte om elverhøj, men endte som lykkelig copywriter

Drømmer du også om at skifte retning eller fokus i din karriere? Her er min historie om at bygge fundament under en ny faglighed og folde mig ud som tekstforfatter.


Line Frost Pedersen
Line Frost Pedersen
Udviklingskonsulent