Pressemeddelelse

Straf ikke udlandsdanskere

Hvis danskere må bøde for at have inter­nationale ambitioner, vil landets virksom­heder få sværere og sværere ved at rekruttere danske talenter med internationale kom­petencer, skriver Djøf, IDA, Danes Wolrdwide og Søfartens Ledere i et fælles debatindlæg i Berlingske.

12.02.2018

Debatindlæg af Anne Marie Dalgaard, generalsekretær for Danes Worldwide, Lisa Herold Ferbing, formand for Djøf, Juliane Marie Neiien­dam, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, IDA og Bjarne Cæsar Jensen, formand for Søfartens Ledere.

Danskere, der opnår succes i udlandet, hyldes herhjemme i Danmark. Danske virksomheder efterspørger medarbejdere, der har boet i udlandet og har viden om udenlandske markeder, produktion, teknologi osv.

Det er efterhånden blevet normen, at studerende i løbet af uddan­nelsen også prøver kræfter med et praktik­ophold eller et semester uden for landets grænser.

Hvorfor? Fordi Danmark er en lille brik i den globale økonomi. Selvfølgelig har Danmark og danske virksomheder brug for forskere og medarbejdere med interna­tionalt udsyn og indblik i, hvad der rører sig i den store verden – uanset om det er forskning i verdensklasse eller indsigt i markeds- og forretningsmuligheder.

Den selvfølge har desværre ikke ramt alle Folketingets partier. Senest har regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med skatteaftalen aftalt at stramme dagpengereglerne, så man skal have opholdt sig i Danmark i syv af de seneste otte år for at få dagpenge. Og må vente i syv år på igen at kunne optjene dagpengeret.

Det er desværre en kendsgerning, at udlandsdanskere kan have svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, når de vender hjem igen, og nu får de altså sværere ved at kunne få dagpenge.

Forringet folkepension

Sidste sommer aftalte de samme partier at stramme reglerne for udlandsdanskeres optjening af folkepension.

Tidligere havde man ret til fuld folke­pension, hvis man har boet i Danmark i 40 år eller mere, efter at man er fyldt 15 år. Med de aftalte regler skal man have haft bopæl i Danmark i 9/10 af tiden, efter at man er fyldt 15. Altså skal du fremover ikke opholde dig i udlandet mere end seks år (afhængigt af pensionsalder), før Danmark straffer dig økonomisk.

Det er en økonomisk bombe, som rammer mange udlandsdanskere og virksom­hederne, der har brug for talenter og eksportmuligheder.

Rammer især kvinder, forskere og studerende

En international undersøgelse fra Danes Worldwide påviser, at regelændringen om folkepension især vil ramme forskere og studerende samt medfølgende ægtefæller/partnere til udstationerede danskere i udlandet.

Særligt kvinder bliver hårdt ramt. Dertil kommer de danskere, der er 48 år eller mere, som p.t opholder sig eller tidligere har opholdt sig uden for Danmarks grænser i fem år eller mere. Mange i denne gruppe vil rent tidsmæssigt ikke kunne nå at indbetale tilstrækkeligt til deres pension i forhold til de pludseligt ændrede pensionsvilkår.

Alle har et ansvar for selv at spare op til alderdommen, men alle har ikke de samme muligheder. For os handler det om, at der er færrest mulige barrierer for, at danskere tager ud og får erfaring i udlandet.

Derfor vil vi opfordre partierne bag aftalen til at forlænge overgangsordningen og samtidig vurdere, om ikke 9/10-reglen er for hård. Fordi udveksling af viden og erfaringer med resten af verden er en stor gevinst for Danmark og dansk erhvervsliv, hjælp i den tredje verden osv.

Jo, det kan godt være, at Danmark med pensionsindgrebet og de ændrede dagpengeregler kan spare nogle penge på kontoen. Men besparelsen er dyrekøbt og sender et helt forkert signal, der går stik imod opfordringerne om at høste internationale erfaringer.

Hvis danskere straffes for at have inter­nationale ambitioner, vil landets virksom­heder få sværere og sværere ved at rekruttere danske talenter med interna­tionale kom­petencer.

Indlægget har været bragt i Berlingske d. 12. februar 2018.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Djøfbladet

Bag facaden er advokatbranchen præget af urimelige vilkår

Advokatbranchen er præget af en kultur, hvor arbejdspresset er så massivt, at det ofte er i strid med EU’s arbejdstidsregler. Har Djøf tænkt sig at gøre noget ved kulturen, spørger fhv. advokat Frederik Waaben. Vi tager problemet seriøst, lyder svaret.

Modelfoto: TijanaM/Shutterstock
Djøf blog

Fortæl om dig selv, når du søger job

Rejser og fritidsinteresser kan foldes ud og blive til eksempler på dine personlige kompetencer, og samtidig fremstår du imødekommende ved at fortælle lidt om dig selv som privatperson.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent