Djøf

Dækning på forsikring tegnet før 18.8.2014

Har du tilmeldt dig Djøfs forsikring til studerende før den 18. august 2014, kan du læse her hvordan du er dækket.

Vi har den 18. august indgået en ny aftale med Codan, som du kan læse meget mere om her.

Hvis du har tilmeldt dig vores forsikring til studerende før den 18. august 2014, vil du selvfølgelig være dækket af det du selv har valgt, men hvis du ændrer din nuværende forsikring, bliver du ført over på en ny og bedre ordning, da det ikke længere er muligt at ændre i den gamle forsikring.

Dækning på den gamle ordning:

 • En indboforsikring med god basisdækning, der fx dækker din pc og mobil.
 • En verdensrejsedækning, der dækker dig på private ferierejser i hele verden, fx hvis du skal på skiferie. 
 • En ansvarsforsikring, som dækker skader på andre personer eller deres ting.
 • En retshjælpsforsikring, der dækker dine udgifter i forbindelse med visse private retssager.
 • Glas og kummeforsikring. 

Forsikringen dækker husstanden. Ved husstand forstås maksimalt 2 voksne på samme adresse, samt eventuelt hjemmeboende børn. 

Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med parforhold.

Hvis der bor flere end 2 voksne på adressen, dækker forsikringen kun personen, der har tegnet forsikringen, og dennes eventuelle samboende kæreste eller familiemedlemmer. Øvrige bofæller eller logerende er ikke omfattet af forsikringen.

Selvrisiko

Forsikringen har en selvrisiko på 1.500 kr. Ved visse ansvarsskader og ved retshjælp er den dog højere.

Ved simpelt tyveri er der en selvrisiko på 2.500 kr., med mindre du har valgt at sætte den ned til 1.500 kr. Hvis du har valgt ikke at have selvrisiko på din indboforsikring, vil der ikke blive beregnet selvrisiko, hvis du har en skade på din indbo-, cykel- og verdensrejsedækning.

Forsikringsbetingelser før 18. august 2014

Forsikringsbetingelser for Djøfs forsikring til studerende

Forsikringsbetingelser for Djøfs ulykkesforsikring til studerende

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige dækninger.

Standard dækning

Indboforsikring (møbler, computer og inventar)

Indboforsikringen dækker alt dit indbo ved brand, hærværk, tyveri og vandskader. Det kan fx være, at din computer eller iPad bliver stjålet, eller at andet af dit indbo går i stykker i forbindelse med en vandskade i lejligheden. 

Under rejse til og fra udlandet inkl. Færøerne i indtil 6 måneder fra afrejsedato. Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods, dvs. de ejendele du tager med dig på rejsen, og som du tager med tilbage til Danmark igen. Ting købt under din rejse, og medbringes tilbage til Danmark, dækkes også som rejsegods.

Udlandet inkl. Færøerne

Hvis du skal udstationeres eller bliver ansat på en tidsbegrænset kontrakt, kan du kontakte Codan på 33 55 52 49, og få tilbud på en indboforsikring.

Ansvarsforsikring

Hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ejendele, er du dækket af ansvarsforsikringen. Det kan fx være, hvis du overser en cyklist, når du krydser gaden, så cyklisten vælter og vedkommendes tøj og briller går i stykker. Ved personskader er forsikringssummen 10 mio. kr. og ved tingsskade 2 mio. kr.

Verdensrejseforsikring

Verdensrejseforsikringen dækker dig og din husstand på private ferierejser i hele verden af op til 60 dages varighed – også i Danmark. Det betyder, at hvis uheldet er ude, så dækker forsikringen både syge- og hjemtransport. Du får også en erstatningsrejse, hvis du er alvorligt syg i mere end halvdelen af din ferie. 

Bliver du kaldt hjem til et familiemedlem, som er blevet ramt af sygdom, hjælper forsikringen dig også. Og omvendt får du hjælp, hvis du pga. sygdom eller ulykke har brug for at tilkalde nogen fra familien.

Derudover får du kontant erstatning, hvis din bagage bliver forsinket i mere end 6 timer, når du er ankommet til dit rejsemål uden for Danmark.

Du skal være opmærksom på, at der på verdensrejsedækningen også er selvrisiko på 1.500 kr., med mindre du har valgt ikke at have nogen.

Retshjælpsforsikring

Private retssager kan være en dyr affære. Med retshjælpsforsikringen får du dækket dine udgifter i forbindelse med visse private retssager. Det kan fx være uoverensstemmelser omkring private lejeforhold, erstatningssager eller salg af andels- og ejerlejlighed. 

Glas- og kummeforsikring

Glas- og kummeforsikringen sørger for, at du får dækket dine udgifter, hvis du er nødt til at udskifte et vindue eller fx en glaskeramisk kogeplade pga. en skade. 

Ulykkesforsikringen (dækker hele døgnet)

Ulykkesforsikringen dækker, hvis du er kommet galt af sted og får varige men. Derudover dækker forsikringen også dine udgifter, hvis du får brug for genoptræning efter ulykken. Med en ulykkesforsikring har du:

 • Dækning af varige men, som følge af en ulykke.
 • Dækning, hvis du får en skade under midlertidigt ophold i udlandet.
 • Genoptræning hos fysioterapeut/kiropraktor.
 • Dækning af tandskader, inkl. tyggeskader.
 • Dækning af brilleskader, hvis du har dem på, når ulykken sker.
 • Gratis børneulykkesforsikring med méngradsdækning fra 5% og dødsdækning på 40.000 kr.

Erstatning udbetales, hvis invaliditeten er på 5% eller mere. Ulykkesforsikringen er personlig. Hvis din samlever eller dine børn skal dækkes, skal hver person altså have sin egen ulykkesforsikring.

Gratis børneulykkesforsikring med méngradsdækning fra 5% - Codan Barn Basis dækning

Hvis du har egne børn, er de automatisk omfattet af en gratis børneulykkesforsikring med en invaliditetssum på 1.000.000 kr. og en dødsdækning på 40.000 kr. Forsikringen dækker indtil barnet fylder 18 år, dog kun så længe du selv har en Djøf studerende ulykkesforsikring.

Børneulykkesforsikringen dækker:

Genoptræning:
Efter en ulykke kan genoptræning være en vigtig del af dit barns helbredelse. Hvis dit barn har behov for genoptræning hos en fysioterapeut eller en kiropraktor efter en ulykke, så dækker vi udgifterne. Så længe behandlingen har helbredende effekt, er der ingen tidsbegrænsning på dækningen.

Krisehjælp:
Har dit barn brug for professionel hjælp til at komme videre efter fx et alvorligt trafikuheld eller en kritisk sygdom, dækker ulykkes- og sygdomsforsikringen udgiften til krisehjælp hos en autoriseret psykolog.

Invaliditetsdækning:
Vi tilbyder kun heltidsdækning til børn. Det vil sige, at dit barn er dækket ved ulykke hele døgnet. Siden 2012 dækker kommunerne ikke længere børn, hvis de kommer til skade, mens de er i skole eller institution. Derfor skal forældre selv sørge for, at deres børn er ulykkesforsikret uanset om de er i skole, til en fritidsaktivitet eller derhjemme.

Erstatningen efter en ulykke fastsætter vi i samarbejde med en læge ud fra en invaliditetstabel, der viser, hvilken skade der svarer til hvilken procentdel af invaliditetssummen.

Dødsfald:
Ved dødsfald får du udbetalt 40.000 kr., hvis dit barn dør som følge af en ulykke. Det kan være en hjælp for familien i en svær tid. 

Cykeldækning

Har du en standard cykeldækning, erstattes cykel til nyværdi det første år, dog maks. 4.148 kr. pr. cykel – herefter nedskrives erstatningen hvert år efter cyklens alder.

Hvis du har valgt at have en højere cykeldækning, eksempelvis 7.100 kr. eller 11.100 kr., har du på den måde kunne sikre dig en erstatning på op til 15.248 kr., da cykeltillægget lægges oven i standarddækningen på 4.148 kr. Dog fratrækkes der selvrisiko på 1.500 kr., med mindre du har valgt ikke at have nogen selvrisiko.

RejsePlus (afbestilling)

RejsePlus sikrer dig erstatning, hvis du bliver nødt til at afbestille en ferierejse af op til 60 dages varighed. Det kan fx være nødvendigt, hvis du bliver alvorligt syg, kommer ud for en ulykke eller oplever dødsfald i familien. 

Derudover får du erstatning for ødelagte rejsedøgn, hvis du fx brækker benet på skiferien.

Elektronikdækning

Hvis du har valgt en elektronikdækning , er alle husstandens elektriske apparater dækket ved pludselige skader og funktionsfejl. Dækningen dækker dine apparater i op til 4 år fra købsdato. 

Op til 32% rabat på andre private forsikringer

Når du er medlem af Djøf, får du altid op til 32% rabat på private forsikringer, du tegner hos Codan. 

Køber du fx en bilforsikring, vil du automatisk få en rigtig god pris – og er du ny bilist, kan Codan tilbyde et særlig godt starttrin.

Har du fået en skade?

Hvis du har været så uheldig at få en skade, kan du anmelde skaden til Codan døgnet rundt. Du kan også ringe til Codan Skadeservice på 33 55 49 46. 

Dit policenummer kan du se på dit forsikringscertifikat, som ligger på Mit Djøf.

Codan Forsikring A/S, CVR 10529638. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser længere oppe på siden.

Der tages forbehold for trykfejl.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent