07.03.2016

De kan få gavn af alle fordelene allerede i dag.

Medlemskabet koster 39 kr. pr. måned det første år (hvis ikke man har været medlem før). Herefter 51 kr.  pr. måned. Beløbet er fradragsberettiget og bliver opkrævet kvartalsvis (117 kr./kvartal det første år og herefter 153 kr./kvartal).
 

Personlige data på personen, du melder ind

Skriv fødselsdato og marker i checkboks hvis den person, du melder ind ikke har dansk cpr-nummer

Betaling

Uddannelse på personen, du melder ind

Kommentarer

Betingelser

Ændringer i dine medlemsforhold

Du skal huske at give besked om ændringer i din erhvervsmæssige status, fx når du skifter job, dimitterer, bliver ledig osv. Det er vigtigt, for at vi kan give den bedste rådgivning. Det har også betydning for, hvad du skal betale i kontingent.

Udmeldelse af Djøf

Du kan melde dig ud skriftligt med tre måneders varsel til et kvartals begyndelse. Vi skriver til dig og bekræfter din udmeldelse.