23.01.2017

Fællesbestyrelsen består af bestyrelsesmedlemmerne fra delforeningerne,og personer fra medlemsgrupperne: Selvstændige Advokater, Arbejdssøgende medlemmer og Ansatte i Udlandet.

Personerne fra medlemsgrupperne finder du her:

Ansatte i udlandet

Søren Hyldstrup Larsen, Bruxelles, +32 495912308, com,gmail,sorenhlarsen 

Selvstændige advokater

Pia Deleuran, 3888111, dk,deleuran,pd

Arbejdssøgende medlemmer

Vælges fra gang til gang.

Fællesbestyrelsen mødes 2-3 gange om året og kan drøfte sager af fælles interesse samt i fællesskab drøfte og komme med input til Djøfs strategi og politikker.

Mødeplan 2017

Onsdag den 31. maj Djøf, Gothersgade 133, 1123 København K
Onsdag den 8. november Djøf, Gothersgade 133, 1123 København K