09.03.2017

Repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 70 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2017.

Repræsentantskabet vælges for en toårig periode blandt Djøf Privats medlemmer i oktober/november ulige år, og de 70 pladser i repræsentantskabet fordeles regionalt i forhold til antal medlemmer.

Som repræsentant i Djøf Privats repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Her kan du finde flere oplysninger om Djøf Privats repræsentantskab

Bestyrelse

Djøf Privats bestyrelse består af 10 medlemmer: Formand, næstformand og 8 ordinære medlemmer. Endvidere er der 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges af Djøf Privats repræsentantskab for en toårig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, der fandt sted den 28. april 2016.

Referat fra Djøf Privats bestyrelsesmøde

Mødeplan 2017

Djøf Privats bestyrelse holder 5 bestyrelsesmøder om året samt et todagesseminar.

Torsdag den 26. januar 2017  Bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. marts 2017  Bestyrelsesmøde
Torsdag den 27. april 2017  Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 23. maj 2017  Bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. september 2017  Bestyrelsesmøde
Fredag den 3. - lørdag den 4. november 2017    Bestyrelsesseminar
Onsdag den 13. december 2017  Bestyrelsesmøde

Vedtægter

Djøf Privats vedtægter

Indsatsområder

Djøf Privats fokusområder fastlægges af repræsentantskabet på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. De gældende fokusområder er beskrevet i nedenstående dokument:

Fokusområder 2016-17

Branchenetværk

Djøf Privat har fire netværk, som samler medlemmerne inden for følgende brancher: Landbrug, Selvstændige, Finans og Lønmodtagerorganisationer. Formålet med branchenetværkene er at fremme medlemsaktiviteter for Djøf Privats medlemmer ansat i brancherne.

Du kan altid kontakte formanden for branchenetværkets ledelse, hvis du har et forslag til et fagligt medlemsarrangement. 

 

Branchenetværk Landbrug

For medlemmer ansat i landbrugserhvervet og dertil knyttede følgevirksomheder:

Formand
Jannik Toft Andersen
dk,seges,jta
Mobil: 22 91 35 83

Branchenetværk Selvstændige

For selvstændige erhvervsdrivende Djøf Privat medlemmer:

Formand
Lotte Thomas
com,gmail,lottethomas22
Mobil: 25 53 52 51

Branchenetværk Finans

For medlemmer ansat indenfor den finansielle sektor:

Formand
Line Stokholm
dk,almbrand,abrlkh
Mobil: 23 68 99 33

Branchenetværk Lønmodtagerorganisationer

For medlemmer ansat i lønmodtagerorganisationer, herunder a-kasser:

Formand
Dorthe Julie Kofoed
dk,dsr,djk
Mobil: 51 57 37 43