Djøf

Djøf Privat

Djøf Privat varetager interesserne for privatansatte medlemmer med og uden lederansvar samt selvstændige. Foreningen har cirka 24.000 medlemmer.

Bestyrelse

Djøf Privats bestyrelse består af 10 medlemmer: Formand, næstformand og 8 ordinære medlemmer. Endvidere er der 2 suppleanter og en observatør.

Bestyrelsen vælges af Djøf Privats repræsentantskab for en toårig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, der fandt sted den 28. april 2016.

Referat fra Djøf Privats bestyrelsesmøde

Indsatsområder

Djøf Privats fokusområder fastlægges af repræsentantskabet på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. De gældende fokusområder er beskrevet i nedenstående dokument:

Fokusområder 2017-18

Repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 70 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2017. 

Repræsentantskabet vælges for en toårig periode blandt Djøf Privats medlemmer i oktober/november ulige år, og de 70 pladser i repræsentantskabet fordeles regionalt i forhold til antal medlemmer. Som repræsentant i Djøf Privats repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed. 

Djøf Privats repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab afholder møde en gang årligt. Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 27. april 2017. På det årlige repræsentantskabsmøde fremlægger Djøf Privat bestyrelsens mundtlige beretning for det seneste år.

Der er valgt nye repræsentanter i november 2017. Repræsentanterne er valgt pr. 1. januar 2018.

Oversigt over Djøf Privats repræsentantskab pr. 1. januar 2018

Bestyrelsens mundtlige beretning 2017

Referat fra repræsentantskabsmødet 2017​ 

Fokusområder 

Det er repræsentantskabets opgave endeligt at godkende de fremtidige fokusområder for Djøf Privat, du kan finde Djøf Privats fokusområder her:

Djøf Privats fokusområder for 2017-2018

Mødeplan

Djøf Privats bestyrelse holder 5 bestyrelsesmøder om året samt et todagesseminar.

Tirsdag den 30. januar 2018  Bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. marts 2018  Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 19. april 2018  Bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. juni 2018  Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. september 2017  Bestyrelsesmøde
Fredag den 2. - lørdag den 3. november 2018    Bestyrelsesseminar
Torsdag den 13. december 2018  Bestyrelsesmøde

Branchenetværk

Djøf Privat har tre netværk, som samler medlemmerne inden for følgende brancher: Landbrug, Finans og Lønmodtagerorganisationer. Formålet med branchenetværkene er at fremme medlemsaktiviteter for Djøf Privats medlemmer ansat i brancherne.

Du kan altid kontakte formanden for branchenetværkets ledelse, hvis du har et forslag til et fagligt medlemsarrangement. 

 

Branchenetværk Landbrug

For medlemmer ansat i landbrugserhvervet og dertil knyttede følgevirksomheder:

Formand
Jannik Toft Andersen
dk¤seges¤jta
Mobil: 22 91 35 83

Branchenetværk Finans

For medlemmer ansat indenfor den finansielle sektor:

Formand
Line Stokholm
dk¤almbrand¤abrlkh
Mobil: 23 68 99 33

Branchenetværk Lønmodtagerorganisationer

For medlemmer ansat i lønmodtagerorganisationer, herunder a-kasser:

Formand
Dorthe Julie Kofoed
dk¤dsr¤djk
Mobil: 51 57 37 43

Kontaktpersoner

Lotte Jepsen
Lotte Jepsen, Rådgivningschef
Telefon: 33 95 98 38
Lena Carlsson
Lena Carlsson, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 01 97
Djøfbladet

Jeg frygter for min fremtid i Storbritannien

John Carstensen har boet ti år i Storbritannien, og de sidste seks arbejdet som embedsmand i DFID. Han frygter, at Brexit kan fratage ham retten til at arbejde og leve i landet og få voldsomme konsekvenser for ham og hans familie.

Illustration: Michael Werge
Djøf blog

Jeg drømte om elverhøj, men endte som lykkelig copywriter

Drømmer du også om at skifte retning eller fokus i din karriere? Her er min historie om at bygge fundament under en ny faglighed og folde mig ud som tekstforfatter.


Line Frost Pedersen
Line Frost Pedersen
Udviklingskonsulent