10.02.2017

Den daglige politiske ledelse

Djøf ledes af Djøfs bestyrelse, som består af 10 medlemmer: Djøfs formand, 2 næstformænd og 7 ordinære medlemmer.

Djøfs bestyrelse vælges af Djøfs repræsentantskab. Formanden kan vælges blandt alle Djøfs medlemmer, mens de øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

Djøfs bestyrelse vælges for en toårig periode. Valget finder sted på Djøfs ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Djøfs nuværende bestyrelse er valgt den 28. april 2016.

Referat Djøfs bestyrelse

Referat Djøfs bestyrelsesseminar januar 2017

Mødeplan 2017

Djøfs bestyrelse afholder 6 bestyrelsesmøder om året og et 2-dages seminar.

Her kan du se planlagte møder i Djøfs bestyrelse:

Fredag den 13. - lørdag den 14. januar 2017   Bestyrelsesseminar
Torsdag den 16. marts 2017 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 27. april 2017 Repræsentantskabsmøde i DGI-byen
Onsdag den 17. maj 2017 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 21. juni 2017 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. september 2017 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. oktober 2017 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. december 2017 Bestyrelsesmøde

Vedtægter

Djøfs vedtægter

Udvalg, taskforces m.m. hvor Djøf er repræsenteret

Her finder du en oversigt (konstitueringsliste) med oplysninger om råd og udvalg, hvor Djøf er repræsenteret.

Konstitueringsliste