15.11.2016

Bestyrelsen består af ni medlemmer: En formand, en næstformand og syv ordinære medlemmer.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser i Djøfs bestyrelse, og repræsenterer Djøf Studerende i de øvrige delforeninger. Bestyrelsens primære opgaver er at sikre en effektiv, innovativ og politisk varetagelse af studenterforeningen. Mellem repræsentantskabsmøderne ledes foreningen af bestyrelsen.

Formand

 • Christian Nør Larsen

  Christian Nør Larsen

  Tlf: 60 17 30 63
  com,hotmail,christian-larsen

Næstformand

 • Martin Riis Illum

  Martin Riis Illum

  Tlf: 23 29 07 53
  com,gmail,grislum

   

Ordinære medlemmer

 • Line Vendelbo Kudsk

  Line  Vendelbo Kudsk

  Tlf: 27 84 43 64
  dk,vendelbokudsk,line
 • Charlotte Kofod Sørensen

  Charlotte Kofod

  Tlf: 20 78 19 07
  com,hotmail,charlotte.ks
 • Anna Cecilie Holmgaard Knudsen

  Anna Cecilie Holmgaard Knudsen

  com,hotmail,annacecilie8
 • Philip Dimsits Lerer

  Philip Dimsits Lerer

  Tlf: 27 90 98 96
  dk,dimsits,p
 • Alexander P. Holck

  Alexander P. Holck

  Tlf: 28 61 70 01
  com,gmail,alex.holck
 • Natasa Cuzulan

  Natasa Cuzulan

  Tlf: 28 88 82 98
  com,hotmail,NatasaCuzulan