06.03.2017

Repræsentantskab

Djøf Studerendes repræsentantskab er delforeningens øverste organ. Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, som vælges for to kalenderår ad gangen i ulige år, dog er formanden født medlem af repræsentantskabet og der med kun valgt for ét år ad gangen, de øvrige 29 repræsentanter vælges blandt Djøf Studerendes medlemmer i de fem studiebyer. Valget til Djøf Studerendes repræsentantskab finder sted i ulige år i oktober/november måned.

Repræsentantskabet afholder et årligt repræsentantskabsmøde i marts/april.

Oversigt over Djøf Studerendes repræsentantskab

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 1 formand, 1 næstformand og 7 ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Djøf Studerendes repræsentantskab for et år på det årlige møde i marts/april måned.

Oversigt over bestyrelsesmedlemmerne

Referat af Djøf Studerendes bestyrelsesmøde

De fem studiebyer

Djøf Studerende er opdelt i 5 studiebyer, som laver lokale aktiviteter udført af frivillige medlemmer. Medlemmerne henføres til den studieby, hvor deres uddannelsesinstitution er forankret. De 5 studiebyer er:

  • Roskilde

  • Odense

  • Aarhus

  • Aalborg

  • København

Hver studieby har minimum tre pladser i repræsentantskabet. De studiebyer, som har mindst 20 % af medlemmerne, har mindst 7 pladser i repræsentantskabet. De resterende pladser fordeles efter medlemstal blandt studiebyerne. 

Mødeplan 2016/2017

Fredag den 2. december Bestyrelsesmøde
 2017  
Onsdag den 1. februar Bestyrelsesmøde
Onsdag den 15. marts Bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. april Bestyrelsesmøde

Vedtægter

Djøf Studerendes vedtægter