Djøf

Djøf Studerende

Djøf Studerende varetager alle studerendes økonomiske, sociale og faglige interesser, som retter sig mod et Djøf arbejdsmarked samt hævder de uddannelses og forskningstiltag, som har betydning for samfundet. Delforeningen har over 23.000 medlemmer.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 1 formand, 1 næstformand og 7 ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Djøf Studerendes repræsentantskab for et år på det årlige møde i marts/april måned.

Referat af Djøf Studerendes bestyrelsesmøde

Repræsentantskab

Djøf Studerendes repræsentantskab er delforeningens øverste organ. Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, som vælges for to år ad gangen i ulige år. Formanden er automatisk medlem af repræsentantskabet, men da bestyrelsen er på valg hvert år, er formanden kun indvalgt i repræsentantskabet for et år ad gangen. De øvrige 29 repræsentanter vælges blandt Djøf Studerendes medlemmer i de fem studiebyer. Valget til Djøf Studerendes repræsentantskab finder sted i ulige år i oktober/november måned.

Repræsentantskabet afholder et årligt repræsentantskabsmøde i marts/april.

Formandens beretning 2017

Referat fra repræsentantskabsmødet 2017

Djøf Studerendes repræsentantskab

De fem studiebyer 

Djøf Studerende er opdelt i 5 studiebyer, som laver lokale aktiviteter udført af frivillige medlemmer. Medlemmerne henføres til den studieby, hvor deres uddannelsesinstitution er forankret. De 5 studiebyer er:

  • Roskilde
  • Odense
  • Aarhus
  • Aalborg
  • København

Hver studieby har minimum tre pladser i repræsentantskabet. De studiebyer, som har mindst 20% af medlemmerne, har mindst 7 pladser i repræsentantskabet. De resterende pladser fordeles efter medlemstal blandt studiebyerne. 

Mødeplan

 2017  
 Onsdag den 1. februar Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 15. marts Bestyrelsesmøde
 Fredag den 7. april Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 30. maj til onsdag den 31. maj Bestyrelsesseminar
Torsdag den 17. august Bestyrelsesmøde
Torsdag den 28. september Bestyrelsesmøde
Onsdag den 8. november Bestyrelsesmøde
Mandag den 18. december Bestyrelsesmøde
 2018  
Torsdag den 1. februar Bestyrelsesmøde

Kontaktpersoner

Wenche Marit Quist
Wenche Marit Quist, Forsknings- og uddannelsespolitisk chef
Telefon: 33 95 98 26
Marianne Sussi Lønning
Marianne Sussi Lønning, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 98 41
Djøfbladet

Liste: Hvem har fået de største lønstigninger i år?

Lønstigningen blandt privatansatte djøfere har generelt set været beskeden det seneste år. Men der er store variationer i stigningerne alt efter jobtitel. Trækker din løn op eller ned på gennemsnittet?

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Klar til jobsamtale?

Typiske spørgsmål og gode fif til jobsamtalen


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent