Djøf

Bestyrelses­valg i Djøf Offentlig

Djøf Offentlig har valg til ny bestyrelse i januar/ februar 2018.

Bestyrelsens sammensætning

Der skal være bestyrelsesvalg i Djøf Offentlig. Den nye bestyrelse tiltræder i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet den 22. marts 2018 og skal sidde frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april 2020. 

Som bestyrelsesmedlem er man repræsentant i både Djøf Offentligs repræsentantskab og Djøfs repræsentantskab.

Bestyrelsen i Djøf Offentligs består af 12 personer fordelt på følgende 6 sektorer:

  • 5 fra statsadministrationen
  • 3 fra det kommunale område
  • 1 fra det regionale område
  • 1 fra universitets- og forskningsområdet
  • 1 fra anklagemyndighed og domstole
  • 1 fra undervisningsområdet for erhvervsgymnasier, erhvervsakademier og professionshøjskole

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Disse må ikke komme fra samme sektor.


Valgprocedure

Den siddende bestyrelse har lavet sin kandidatliste, som omfatter både formandskandidat og samtlige øvrige bestyrelsesposter.

Forslag fra andre end bestyrelsen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2018. Forslag til enten en samlet bestyrelse eller til bestyrelsesmedlem(mer) inden for en enkelt eller flere sektorer, kan stilles skriftligt af mindst 25 medlemmer.

Både bestyrelsens kandidatliste og andre forslag til en samlet bestyrelsesliste skal så vidt muligt tilstræbe en geografisk spredning af kandidaternes ansættelsessteder og en kønsmæssig ligestilling.

Kandidaterne skal skriftligt have accepteret, at de opstilles. Intet medlem kan være stiller på mere en én opstillingsliste.

Hvis der bliver kampvalg, skal der afholdes elektronisk afstemning i perioden den 13. til 23. februar 2018, kl. 11.00. 

I Djøf Offentligs vedtægter finder du reglerne om bestyrelsesvalg.

Hvem vælger hvem?

Bestyrelsen vælges ved direkte valg. Den enkelte sektors medlemmer stemmer på det antal kandidater fra sektoren, som sektoren er repræsenteret med i bestyrelsen.  

Medlemmerne er valgbare inden for den sektor, hvor de er registreret i Djøfs medlemsregister ved valgets udskrivning. Valget sker ved elektronisk afstemning.

Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine medlemsoplysninger i Mit Djøf, så du kan gøre din indflydelse gældende.

 

Djøfbladet

Løhde og Løkke gentager fejl fra flytterunde I

Regeringen flytter igen hundreder af højt specialiserede arbejdspladser ud på trods af erkendt problem med at rekruttere erfarne specialister. Viden går tabt, siger Djøfs Sara Vergo.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Godt nyt år. Godt nyt job år. Godt vækst år.

Jeg vil gerne starte året med at stille spørgsmålet: ”Er det i år, du skal søge et nyt job?”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent