]]>

Djøf

Pensionistforeningen

Pensionistforeningens formål er at styrke sammenholdet blandt medlemmerne og varetage deres økonomiske, sociale og faglige interesser og sikre de bedste vilkår for gældende og fremtidige pensionsordninger. Delforeningen har 5.056 medlemmer.

Bestyrelse

Pensionistforeningens bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Pensionistforeningens repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Pensionistforeningens bestyrelse er valgt 24. april 2020.

Referat af Pensionistforeningens seneste bestyrelsesmøde.

Repræsentantskab

Pensionistforeningens repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2021.

Som repræsentant i Pensionistforeningen er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Pensionistforeningens repræsentantskabsmøde 2020 blev afholdt den 24. april som et elektronisk møde på grund af corona-epidemien.

Beslutningsreferat fra mødet den 24. april 2020

Formandens beretning

Medlemsmødet 

På Pensionistforeningens medlemsmøde den 8. oktober 2019 blev det nye repræsentantskab for perioden 1. januar 2020 -. december 2021 valgt.

Referat fra mødet


Navn
Edel Bregnbæk
Hanna Dam
Helle Jørgensen 
Henrik Piil
Jens Thomsen 
Jens Albertsen 
Karen Mette Holst 
Kristian Hjulsager 
Lise Høxbroe 
Marius Lyhne-Knudsen 
Michael Lerche 
Niels Waage 
Ninna Würtzen 
Ole Qvist Pedersen 
Palle Rasmussen 
Sven Ziegler 
Søren B. Christensen 
Tom Risdahl Jensen 
Torben Ulf Larsen 
Vibeke Hein Olsen

Mødeplan

 Torsdag den 26. november 2020 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 21. januar 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 25. februar 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 18. marts 2021 Repræsentantskabsmøde i DGI-Byen
 Torsdag den 22. april 2021 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 04. juni 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 09. september 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 07. oktober 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 25. november 2021 Bestyrelsesmøde

Arrangementer og netværk

Djøfs medlemmer i pensionistforeningen er blandt landets mest engagerede og ressourcestærke, og at være en del dette netværk bidrager til et aktivt og udbytterigt seniorliv – med faglig og social udvikling og relations dannelse. Læs mere om pensionistforeningens netværk og se en oversigt over arrangementer.