]]>

Djøf

Pensionistforeningen

Oversigt over Pensionistforeningens bestyrelse, foreningens vedtægter og beretningen.

Bestyrelse

Pensionistforeningens bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Pensionistforeningens repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Pensionistforeningens bestyrelse er valgt 29. april 2022. Næste valg finder sted i marts/april 2024.

Referat af Pensionistforeningens bestyrelsesmøde den 02.06.2022.

 

Repræsentantskab

Pensionistforeningens repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Som repræsentant i Pensionistforeningen er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Pensionistforeningens repræsentantskabsmøde 2022 blev afholdt den 29. april.

Beslutningsreferat fra mødet den 29. april 2022

Bestyrelsens beretning

Repræsentantskabet 

Der blev afholdt elektronisk valg til Pensionistforeningens repræsentantskab i november 2021, hvor det nye repræsentantskab blev valgt for perioden 1. januar 2022 -.31. december 2023.


Navn
Edel Bregnbæk
Elisabeth Kjeldsen
Henrik Piil
Jens Albertsen
Jens Thomsen
Kristian Hjulsager
Lars Frandsen
Lise Høxbroe
Marius Lyhne-Knudsen
Michael Lerche
Mirjam Gork-Jensen
Morten Ejrnæs
Niels Henrik Hoffmeyer
Ninna Würtzen 
Ole Qvist Pedersen
Sven-Karsten Topp
Søren B. Christensen
Torben Conrad
Torben Wallach
Torkil Groving

Mødeplan

 Torsdag den 27. januar 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 24. februar 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 24. marts 2022 Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 20. april 2022 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 29. april 2022 Repræsentantskabsmøde
 Torsdag den 02. juni 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 08. september 2022 Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 12. oktober 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 01. december 2022 Bestyrelsesmøde

Arrangementer og netværk

Djøfs medlemmer i pensionistforeningen er blandt landets mest engagerede og ressourcestærke, og at være en del dette netværk bidrager til et aktivt og udbytterigt seniorliv – med faglig og social udvikling og relations dannelse. Læs mere om pensionistforeningens netværk og se en oversigt over arrangementer.