]]>

Djøf

Pensionistforeningen

Oversigt over Pensionistforeningens bestyrelse, foreningens vedtægter og beretningen.

Bestyrelse

Pensionistforeningens bestyrelse består af otte medlemmer: Formand, næstformand samt seks ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Pensionistforeningens repræsentantskab for en toårig periode. Valget finder sted i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april måned i lige år. Pensionistforeningens bestyrelse er valgt 24. april 2020.

Referat af Pensionistforeningens bestyrelsesmøde den 14.10.2021. 

 

Repræsentantskab

Pensionistforeningens repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023.

Som repræsentant i Pensionistforeningen er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Pensionistforeningens repræsentantskabsmøde 2021 blev afholdt den 18. marts som et elektronisk møde på grund af corona-epidemien.

Beslutningsreferat fra mødet den 18. marts 2021

Formandens beretning

Repræsentantskabet 

Der blev afholdt elektronisk valg til Pensionistforeningens repræsentantskab i november 2021, hvor det nye repræsentantskab blev valgt for perioden 1. januar 2022 -.31. december 2023.


Navn
Edel Bregnbæk
Hanna Dam
Helle Jørgensen 
Henrik Piil
Jens Thomsen 
Jens Albertsen 
Karen Mette Holst 
Kristian Hjulsager 
Lise Høxbroe 
Marius Lyhne-Knudsen 
Michael Lerche 
Niels Waage 
Ninna Würtzen 
Ole Qvist Pedersen 
Palle Rasmussen 
Sven Ziegler 
Søren B. Christensen 
Tom Risdahl Jensen 
Torben Ulf Larsen 
Vibeke Hein Olsen

Mødeplan

 Torsdag den 27. januar 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 24. februar 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 24. marts 2022 Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 20. april 2022 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 29. april 2022 Repræsentantskabsmøde
 Torsdag den 02. juni 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 08. september 2022 Bestyrelsesmøde
 Onsdag den 12. oktober 2022 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 01. december 2022 Bestyrelsesmøde

Arrangementer og netværk

Djøfs medlemmer i pensionistforeningen er blandt landets mest engagerede og ressourcestærke, og at være en del dette netværk bidrager til et aktivt og udbytterigt seniorliv – med faglig og social udvikling og relations dannelse. Læs mere om pensionistforeningens netværk og se en oversigt over arrangementer.