Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Strategi


Djøf er medlemmernes forening – og det skal medlemmerne mærke. Vi arbejder for løn og vilkår, der gør et godt og langt arbejdsliv muligt. Og vi giver vores medlemmer adgang til karriererådgivning, juridisk hjælp og faglig og personlig udvikling lige fra studiestart til seniorliv.

Medlemmerne i fokus

Djøf er dannet af medlemmerne for medlemmerne, og den vigtigste opgave er at varetage vores medlemmers interesser:

  • Vi arbejder for gode vilkår gennem hele studie- og arbejdslivet.
  • Vi tilbyder en stærk platform for personlig og faglig udvikling i karrierens forskellige faser.
  • Vi er medlemmernes – og deres fags – konstruktive stemme i den offentlige debat.

Vores medlemmers arbejdsliv er i bevægelse. Den virtuelle arbejdsplads supplerer den fysiske, multifase-arbejdslivet afløser den lineære karriere, vi går senere på pension, og kravene til at udvikle vores kompetencer stiger og fortsætter gennem hele arbejdslivet.

I Djøf bevæger vi os sammen med vores medlemmer. Altid med medlemmernes behov i fokus – i dag og i fremtiden.

Som fagforening har Djøf til opgave at skabe de bedste mulige arbejdsvilkår for medlemmerne. Det kræver blandt andet, at vi kan sætte fingeraftryk i samfundsdebatten – og meget gerne sammen med andre. Vi skal have udsyn og tænke langt. Og vi skal koble mennesker på tværs af interesser, uddannelser og geografi.

Vores medlemmer spiller en vigtig rolle i at få samfundet til at hænge sammen. Det forpligter.

Sara Vergo, Formand i Djøf