Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

En mere bæredygtig fremtid

I Djøf arbejder vi målrettet for øget bæredygtighed i omverdenen og ikke mindst hos os selv.

Vi er optaget af at reducere ulighed i alle former og stræber efter et mere bæredygtigt samfund i vores politiske arbejde, medlemsaktiviteter og i vores egen organisation.

Nærbillede af sten der er stablet ved vand

Sådan arbejder Djøf for øget bæredygtighed

Vores medlemmer spiller en central rolle i forhold til klima, socialt ansvar og ledelse.

Et mere bæredygtigt samfund er ikke blot en opgave for det private erhvervsliv eller for den offentlige sektor; det er en opgave for os alle. Derfor arbejder vi politisk for at reducere ulighed i alle former og for at fremme bæredygtighed i arbejdslivet og samfundet.

Arbejdet med bæredygtighed er under udvikling, og lovgivningen stiller løbende nye krav til virksomhedernes håndtering. I Djøf er vi kommet godt fra start, men har også områder, der vil kræve yderligere udvikling. Fra årsregnskabet 2023/2024 planlægger vi at udkomme med en ESG-rapport med revisorpåtegning.

Her på siden kan du læse mere om vores holdninger, status på udviklingen og hvilke initiativer, vi arbejder med.