Velkommen til vores nye website! Nogle steder vil du stadig se vores gamle site - lidt endnu.

Panel

Djøfs ESG-panel

Djøfs ESG-panel undersøger erhvervslivets arbejde med ESG, og hvilken indflydelse det har på samfundet. Læs med, når panelet dissekerer ESG-strategier og identificerer erhvervslivets barrierer for bæredygtige forretningsbeslutninger.

Hvad laver Djøfs ESG-panel?

Djøf har nedsat et uafhængigt ESG-panel, som undersøger og vurderer erhvervslivets nuværende arbejde med ESG og den samfundsmæssige betydning heraf.

Panelet svarer løbende på spørgsmål om forskellige aspekter af ESG. Det kan være spørgsmål om, hvor højt ESG prioriteres i virksomhederne, om der er den rette balance mellem E, S og G i virksomhedernes ESG-strategi eller hvad virksomhederne kan gøre for den bæredygtige omstilling af samfundet.

Dertil vil panelet afsøge, hvilke udfordringer og muligheder virksomhederne oplever i arbejdet med ESG. For hvad oplever virksomhederne der er af barrierer for at tage bæredygtige forretningsbeslutninger? Er der de rette kompetencer til stede i virksomhederne? Og hvor er de gode tiltag, der inspirerer andre?

Konklusionerne af undersøgelserne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Læs, hvorfor Djøf er optaget af ESG

Kontakt os

Spørgsmål om Djøfs ESG-panel rettes til politisk chefrådgiver i Djøf, Jannik Schack, på mail jsk@djoef.dk eller mobil 22 85 47 17.