Djøf

Case: Præsteforeningen

Forhandlingskurser der passer til kirken.

"Vi har svært ved at bruge generelle kurser, fordi både arbejdssituationen for præsterne og organisationen i provstier og stifter er er ret speciel, så vi havde brug for både faglig styrke og et tilpasset forløb."
Hans Chr. Andersen, jurist og sekretariatschef, Præsteforeningen.

Opgaven

For to år siden fik præsterne et nyt lønsystem til afløsning for det hidtidige fra 1969. Det drejede sig om en version af ’ny løn’, og det stillede nye krav til de lokale forhandlere i de 104 provstier, hvor præsterne har valgt tillidsrepræsentanter til at tale deres sag. Derfor var der brug for at uddanne tillidsfolkene for de 2200 sognepræster til den nye forhandlingssituation, og uddannelsen skulle tage højde for den helt specielle arbejdssituation som præsten oplever i hverdagen.

Løsningen

Djøf udviklede i samarbejde med Præsteforeningen et intensivt kursusforløb i lønforhandling for tillidsfolkene, som tog afsæt i konkrete hverdagssituationer for en sognepræst. Året efter blev der fulgt op med et mere generelt forhandlingskursus, og i begge forløb havde kursuslederen indgående kendskab til arbejdssituationen for en præst. Det intensive forløb blev tilbudt og afviklet i de 10 stifter landet over.

"Når man kan få et skræddersyet kursus fra en udbyder som Djøf, så er det jo både sikkerhed og tilpasset viden i et enkelt produkt."
Hans Chr. Andersen, jurist og sekretariatschef, Præsteforeningen.

Udbyttet

Hans Christian Andersen, jurist og sekretariatschef, fra Præsteforeningen stod i en helt ny forhandlingssituation. Han udtaler sig om forløbet her:

Præster fik skærpet forhandlingsteknikken med afsæt i arbejdet i sognekirken

"Vi er et meget erfarent sekretariat, men vi havde behov for at få fornyet den støtte, vi tilbyder tillidsrepræsentanterne i de enkelte provstier. Baggrunden var, at vi for et par år siden gik over til at nyt lønsystem med ’ny løn’. Det betød en ny forhandlingssituation, som i princippet foregår løbende, men med en hovedforhandling en gang om året, og det ville vi gerne sørge for, at vores tillidsrepræsentanter var klædt på til."

En ensom post

"Præsteforeningen har tillidsvalgte i alle 104 provstier, og typisk er der mellem ti og tyve præster i hvert. Ni ud af ti er tjenestemandsansatte, og de øvrige er overenskomstansatte, men det specielle er også, at præsterne i det daglige ser meget lidt til både deres arbejdsgiver og deres kolleger. De har en ganske ensom post til hverdag, selv om de jo møder masser af mennesker i kraft af deres job. Samtidig er de en lokal myndighedsperson med ansvar for begravelser og personregistrering og med frihed til at forkynde, som de vil."

Konkret viden fra præstegården

"På grund af den ret specielle arbejdssituation har vi svært ved at bruge de generelle tillidsmandskurser til noget, og det vi oplevede fra Djøf var en utrolig god evne til at skræddersy den nye viden netop til vores specielle verden."

"Evalueringen af kurserne har været meget positiv, og jeg er ikke tvivl om, at det handler om, at opgaver og eksempler var meget hverdagsnære og tog udgangspunkt i netop de situationer, som præsten kan opleve i sin hverdag. Vi var så heldige, at kursuslederen endda havde personligt kendskab til præstens arbejdsvilkår gennem sin familie, og det betød meget for os."

Nyt kursus i støbeskeen

"Det første år valgte vi at tilbyde et lønforhandlingskursus til de tillidsrepræsentanter, som reelt skulle være med til forhandling, og året efter tilbød vi et mere generelt kursus i forhandlingsteknik. Nu arbejder vi på endnu et forløb, der tilbydes forhandlerne i de enkelte stifter, og som stiller helt skarpt på forhandlingssituationen. Det er vi ved at udvikle nu i samarbejde med Djøfs konsulenter."

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent