Djøf

Case: Femern

Skræddersyet indsigt i den nye offentlighedslov.

"De formåede at lave kurset, så det præcist ramte de problemstillinger, som vi får brug for at kende til. Underviserne havde selv været en del af lovgivningsprocessen, og netop derfor kunne de lave den tilpasning."
Anette Bonde, Project Manager HR, Femern A/S

Opgaven

Med den nye offentlighedslov, som trådte i kraft januar 2014, blev selskaber, hvor mere end 75% af ejerandelen tilhører danske myndigheder, omfattet af loven og dermed af de krav om gennemsigtighed og tilgængelighed i sagsbehandlingen, som gælder for offentlige virksomheder. Det betød, at medarbejdere og ledelse i Femern A/S, som er en del af og Sund & Bælt Holding A/S, skulle kende og tilpasse sig de nye krav.

Løsningen

Et grundigt heldags kursus blev gennemført for ca. 60 nøglemedarbejdere i henholdsvis Femern A/S og Sund & Bælt Holding A/S. Underviserne havde selv været involveret i lovens tilblivelse og kendte til intentioner og overvejelser bag teksten. Bagefter fik ca. 200 medarbejdere et tre timers kursus med de samme undervisere. Af otte korte kurser blev to tolket til tysk og et til engelsk.

"Vi fik rigtig god kontakt til underviserne og havde formøder med dem, hvor vi kunne gennemgå materialet inden kurserne og diskutere, hvordan de kunne tilpasses."
Anette Bonde, Project Manager HR, Femern A/S

Udbyttet

Anette Bonde er Project Manager HR hos Femern A/S, og hun udtaler sig yderligere om forløbet her:

Nøglepersoner kom på specialkursus hos Femern A/S

"Vi stod i den situation, at den nye offentlighedslov blev vedtaget i efteråret 2013, så den også kom til at omfatte virksomheder, der er mindst 75% ejet af staten. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2014. Derfor skulle vi som ansvarlig virksomhed også uddanne vores medarbejdere i, hvad det her gik ud på. Så vi gik ud og afdækkede markedet. Her synes vi, at Djøf kunne tilbyde den bedste faglighed på området."

"Vi valgte at give 60 personer et grundigt heldagskursus i offentlighedsloven. Det lange kursus var vores tilbud for medarbejdere med ledelsesansvar i de enkelte divisioner og de medarbejdere, som konkret skulle finde materialet frem, når vi måtte få en henvendelse."

"Vi kontaktede cheferne i alle afdelinger og spurgte, hvem der skulle være nøglepersoner på det her område i deres afdeling. Så deltagerne var typisk ledere, mellemledere og nøglemedarbejdere fra sekretærgruppen."

Stor interesse for kursustilbud

"Alle andre medarbejdere – for eksempel også vores administrerende direktør -  fik et kort tretimers kursus, men med samme undervisere, som var på det lange kursus."

"Vi havde ca. 200 medarbejdere på de korte kursusforløb, og deltagerne synes, det var spændende. Der var stor interesse for kurserne inden og en virkelig god respons bagefter. Det havde jeg egentlig ikke ventet, men kurserne blev også tilpasset vores virksomheds helt konkrete situation. Vi fik rigtig god kontakt til underviserne og havde formøder med dem – vi kunne gennemgå materialet inden og diskutere, om det passede til os."

"Fx har vi både engelsktalende og tysktalende medarbejdere, og to af kursusdagene valgte vi at gennemføre med tolk. Vi opbyggede deciderede tolkebokse, så der blev oversat til tysk på to kurser og engelsk en enkelt kursusdag."

Positiv feedback

"Kurserne har givet os en utrolig fin ballast i vores opstart med offentlighedsloven og har blandt andet medført, at vi har tilrettet vores journaliseringssystem. Journaliseringskravet i lovgivningen gælder ganske vist ikke vores type selskab, men ved at efterleve det alligevel har vi et fælles grundlag, der kan benyttes af alle medarbejdere uanset funktion, alder og tidligere journaliserings- og arkiveringserfaring."

"Generelt har vi fået en fantastisk feedback på undervisernes kvalitet. Folk var rigtig interesserede, og underviserne gjorde det meget relevant for os. Det betød meget, at det var et kursus, som var tilpasset netop os. De havde sat sig meget grundigt ind i organisationen og i præcis vores specielle problemstillinger og forhold. Det synes jeg er ret imponerende, når man tænker på emnet."

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent