]]>

Kursus

Udbud af bæredygtigt byggeri

Få overblik over muligheder og problemstillinger ved udbud med brug af kriterier om bæredygtighed på bygge- og anlægsområdet.

Hvem henvender kurset sig til?

Du beskæftiger dig med udbud inden for byggeri. Du kan være med, uanset om du arbejder på bygherresiden, tilbudsgiversiden eller som leverandør.

Du kan deltage uanset din faglige baggrund.

På kurset får du:

  • indsigt i forskellige definitioner af bæredygtighed
  • kendskab til, hvordan du kan indbygge bæredygtighed som konkurrenceparameter i et udbud
  • viden om målingen af bæredygtighed
  • eksempler på brug af bestemmelser om bæredygtighed i udbudskontrakter
  • konkrete cases om brug af bæredygtighed i byggeriet.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Bygge- og anlægssektoren har et kæmpe potentiale i den grønne omstilling. Derfor giver kurset ’Udbud af bæredygtigt byggeri’ dig viden om og indsigt i, hvordan du kan imødekomme krav om grønnere udbud og indarbejde krav om bæredygtighed i udbudsprocessen. Du lærer at udforme udbud, som både bygherrer, tilbudsgivere og leverandører kan arbejde med i praksis.   

Kursets form

Kurset ’Udbud af bæredygtigt byggeri’ er bygget op af faglige oplæg, eksempler og diskussioner.
Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset. 

Kurset svarer til 3 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle