]]>

Arrangement

Tribaliseringen af Europa og årsmøde

Hør professor, EU-ekspert og debattør Marlene Winds bud på Europas tilstand med udgangspunkt i bogen 'Tribaliseringen af Europa - et forsvar for vores liberale værdier'.

Gå hjem-møde

Hvad handler arrangementet om?

Inden coronaen bredte sig over EU udgav professor Marlene Wind 'Tribaliseringen af Europa – et forsvar for vores liberale værdier'. Marlene Wind analyserer den såkaldte tribalisering, som er det fænomen, at befolkningsgrupper søger sammen med dem, der ligner dem selv. I bogen forudså hun, at antiglobalisme og identitetspolitik kan vinde over dialog, samarbejde og liberale værdier.

Hvordan ser den kamp ud efter, at vi under Covid-19-pandemien har oplevet en stigende skepsis over for EU's fundamentale principper, herunder særligt voldsomme udfald mod retsstaten? Professor Marlene Wind analyserer angrebene på EU's fundamentale retsprincipper og tribaliseringstendensernes betydning for fremtidens globale samarbejde.

Årsmøde

I forlængelse af oplægget er der årsmøde i Branchenetværk Finans.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse (hele bestyrelsen er på valg)

6. Eventuelt

Bemærk: Forslag og indstillinger til punkt 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen eller Djøfs sekretariat (ana@djoef.dk) i hænde senest 3 uger før årsmødet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle