]]>

Arrangement

Træningsforløb til EU's adgangsprøve - i Bruxelles

Har du besluttet dig for at gå op til EU's ansættelsesprøve, generalist-concoursen i 2019? Så kan du deltage i et træningsforløb i concoursens første del, stopprøven.

Hvad handler arrangementet om?

EU’s personalekontor, EPSO, lancerer EU's generalist-adgangsprøve (concours) den 23. maj 2019.

Hvis du har besluttet dig for at tage prøven i år, vil Udenrigsministeriet og Djøf gerne støtte dig i dine bestræbelser på at bestå den første del, stopprøven. 

Vi tilbyder et træningsforløb for højt kvalificerede og motiverede deltagere i Bruxelles organiseret af den franske administrationsskole ENA (École Nationale d'Administration). ENA har specielt udviklet et træningsforløb til netop forberedelse af EU's adgangsprøver, hvor du, via dedikeret træning over tre samlinger (se datoer nedenfor) med ENA-eksperter, kommer gennem de enkelte dele af prøven. Du får desuden stillet en række onlineøvelsesopgaver og en bog til rådighed, som kan styrke dig i din forberedelse til prøven.

Forudsætninger for at deltage i træningsforløbet

Vi udbyder et begrænset antal pladser for at sikre deltagerne bedst muligt udbytte. Kun de mest kvalificerede og motiverede ansøgere bliver derfor tilbudt en plads.

For at komme i betragtning skal du tilmelde dig her på siden og derefter svare på en række spørgsmål, som henviser til dine kvalifikationer i forhold til at kunne bestå concoursen.

Du skal derudover opfylde følgende krav:

  • du er tilmeldt generalist-concoursen, inden træningsforløbet går i gang
  • du skal være dansk statsborger
  • du skal have en akademisk bachelorgrad senest den 31. juli 2019.

Med din ansøgning forpligter du dig til at deltage i tre samlinger, som finder sted på Den Danske EU-Repræsentation i Bruxelles.

Træningsforløbet finder sted

  • Første træning: Den 18. juni kl. 9.00 til 16.30 
  • Andet træning:  Den 19. juni kl. 9.00 til 16.30 
  • Tredje træning: Den 28. august kl. 9.00 til 16.00 

Tips og feedback på din EPSO-ansøgning

Efter din tilmelding til concoursen hos EPSO bliver du bedt om at uploade dit cv, en ansøgning med mere. På den første træning får du en række tips til din ansøgning. Vi anbefaler derfor, at du venter med at uploade dit cv og din ansøgning til efter første træning. Du har desuden også mulighed for at bruge Djøfs tilbud om feedback på cv og ansøgning i forbindelse med din EPSO-tilmelding.

Efter bestået stopprøve

Kravet for at gå videre til anden del af adgangsprøven er at få højeste besvarelsesprocent med rigtige svar. Du kan læse mere om anden og tredje del af concoursforløbet på EPSO's (EU's personalekontors) hjemmeside eller på Djøfs hjemmeside om concours.

Kommer du igennem stopprøven, får du også tilbudt træning i adgangsprøvens øvrige dele.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle