]]>

Kursus

Ledelse og økonomistyring

Valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Få en økonomisk forståelse og indsigt i effektiv økonomistyring.

Startdatoer

31/08-22
København V
02/02-23
København K

Varighed

3 dage
9.00 - 16.00

Pris

9.150 kr. momsfri
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender modulet sig til?

Du er leder eller uformel leder og ønsker at få de nødvendige redskaber til at håndtere ledelse og økonomistyring i en privat eller offentlig organisation eller i en tredjesektororganisation.

Du kan tage ’Ledelse og økonomistyring’ som en del af Diplomuddannelsen i ledelse, men du kan også tage modulet alene.

På modulet får du:

 • teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse 
 • færdigheder til at analysere, handle og perspektivere med udgangspunkt i økonomisk teori
 • færdigheder til at vurdere typer af budgetprocesser og deres implikationer i organisationen
 • kompetencer til at lede, kommunikere og implementere økonomisk funderede beslutninger
 • kompetencer til at optimere organisationens økonomi ved at kunne forstå samspillet mellem aktivitet, ressourcer og likviditet.
 

Modulets temaer og opbygning

På ’Ledelse og økonomistyring’ bliver du i stand til at deltage i økonomiske beslutninger, som kræver, at du forstår, hvordan en helhedsorienteret økonomisk styring af bl.a. aktiviteter og ressourcer fungerer i din organisation. Du bliver klædt på til at indgå i en dialog med andre i organisationen med henblik på at kunne træffe kvalificerede økonomiske beslutninger.

Du får indblik i temaerne:

 • Økonomistyring i en ledelsesmæssig kontekst
 • Strategimodeller til analyse af den strategiske positionering af organisationen
 • Det interne regnskab som styringsværktøj
 • Prisfastsættelse af eksterne ydelser
 • Budgettering som ledelsesværktøj
 • Aktivitets- og ressourcestyring
 • Cost-benefit-analyser
 • Økonomiske beslutningers bæredygtighed i relation til både FN’s 17 verdensmål og økonomi.

Opbygning

Undervisningsdage: 3
ECTS-point: 5 point
Djøfs Kurser og Uddannelser udbyder det valgfrie modul i samarbejde med DTU.

Få et overblik over Diplomuddannelsen i ledelse.

 

Vælg startdato

 • Dag 1

  Økonomiske beregninger og beslutninger

  31. august 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den første dag giver dig indblik i økonomistyring i en ledelsesmæssig kontekst. Økonomi er ikke kun et felt baseret på hårde facts. Økonomiske analyser og beslutninger og deres implementering afspejler i høj grad de involverede personers rolle i organisationen. 

  Du får på dagen et indblik i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, og du arbejder med cases, der synliggør, at økonomiske beregninger ikke altid er entydige.

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over, hvordan de såkaldte facts fra det positivistiske paradigme bliver skabt
  • indsigt i, hvorfor økonomiske beslutninger skal give mening for de involverede parter
  • viden om, hvordan du kan bruge udvalgte strategimodeller til at sætte organisationen ind i en strategisk kontekst
  • forståelse af det interne regnskab som et styringsværktøj
  • refleksioner over, hvordan økonomiske beregninger kan lede til forkerte beslutninger.
   
  Læs mindre
 • Dag 2

  14. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Dag 2 giver dig viden om teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse, og du arbejder med, hvordan du kan lede, kommunikere og implementere økonomisk funderede beslutninger.  

  Dagen giver dig:

  • viden om omkostningsteori i relation til forskellige typer af beslutninger
  • refleksioner over en række problemstillinger med omkostningsstyring i den daglige ledelsespraksis
  • viden om budgettering som ledelsesværktøj
  • refleksioner over problemstillinger med budgettet som ledelsesværktøj, og hvad du skal være opmærksom på som leder
  • indsigt i, hvordan du kan bruge forskellige budgetmodeller afhængigt af kontekst.
   
 • Dag 3

  28. september 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den sidste dag får du indsigt i, hvordan du kan prioritere mellem aktiviteter på baggrund af estimeringer af omkostnings- og ressourceforbruget. Du arbejder med, hvordan du kan foretage en kvalificeret ressourcestyring med udgangspunkt i de aktiviteter, organisationen ønsker at gennemføre. 

  Dagen giver dig:

  • refleksioner over, hvilke muligheder en kvalificeret aktivitetsstyring giver
  • viden om, hvordan organisationen kan arbejde med at sikre de rette ressourcer i det rette omfang på det rette tidspunkt
  • metoder til at vurdere omkostningsforbruget på konkrete aktiviteter i organisationen
  • refleksioner over, hvordan du kan bruge Balanced Scorecard som et ledelsesværktøj til strategisk at integrere økonomiske og ikke-økonomiske målestokke på en række områder, der fortjener
  • speciel opmærksomhed
  • viden om, hvordan du kan bruge cost-benefit-analyser til at træffe beslutninger om, hvorvidt organisationen skal gennemføre nye projekter/aktiviteter 
  • forståelse af, at økonomiske beslutninger skal være bæredygtige, både i relation til FN’s 17 verdensmål og til økonomien.
   

Hvem underviser?

Charlotte Stisen Flyger

Charlotte Stisen Flyger
Cand.merc., fagansvarlig

Charlotte er ingeniørdocent på Diplomuddannelsen i ledelse med ansvar for det økonomiske fagområde, og hun har mange års erfaring i at undervise ledere i henholdsvis det offentlige og private i økonomisk ledelse. Hun har i en årrække været ekstern lektor på CBS, hvor hun har varetaget både undervisning og censoropgaver. Charlotte fungerer som vejleder for studerende og indgår i projekter med eksterne parter (private og offentlige organisationer) som økonomisk specialist. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  9.150 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  9.150 kr. (momsfri)
 • Ikke-medlemmer
  10.600 kr. (momsfri)
 • Dato og tidspunkt
 • 31. august 2022
  14. september 2022
  28. september 2022

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00

  Eksamensdatoer vil blive meldt ud ved kursusstart.
 • Kursets referencenr.
 • 36012
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  31. juli 2022 kl. 15:00


  Afmeldingsfrist
  31. juli 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle