]]>

Kursus

Strategisk lederskab

Du udvikler dine strategiske, forretningsmæssige og personlige lederkompetencer.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er fx udviklingschef, direktør eller kontorchef.

Du har brug for et strategisk og forretningsmæssigt fundament til at lede virksomheden igennem forandringer.

Du bliver først endeligt tilmeldt efter en personlig samtale. Samtalen skal sikre en optimal deltagersammensætning, som giver dig et fagligt og personligt udviklingsrum, hvor du kan tale frit om dig og din virksomhed.

På kurset lærer du at:

  • bevæge dig og virksomheden fra strategiske målsætninger til konkrete handlinger og resultater 
  • tænke og agere strategisk og forretningsorienteret 
  • få størst mulig succes, når du udvikler og implementerer nye strategier og forandringsprojekter
  • træffe beslutninger ud fra relevante og konkrete forretningsmæssige overvejelser
  • kommunikere og give feedback til dine medarbejdere
  • bruge og udvikle dit lederpotentiale.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Udviklingsforløbet giver dig et strategisk begrebsapparat, og du bliver trænet i at bruge generiske strategiværktøjer. Samtidig er din personlige udvikling som leder i centrum under hele forløbet. Vi arbejder med dine talenter og dit udviklingspotentiale, og du udvikler begge dele i et intensivt forløb.

Kursets form

Før introduktionsdagen skal du igennem en 360-graders kvalitativ analyse af dig som strategisk leder. Du inviterer fem til syv personer fra din virksomhed til at give dig feedback på, hvordan du virker som strategisk leder.

Inden modul 1 har du to samtaler. Første samtale er med en erhvervspsykolog om 360-gradersanalysen, som danner afsæt for dit arbejde med din personlige udviklingsplan som strategisk leder. Samtale to er med en rådgiver i strategisk ledelse, som giver dig sparring på metoder, værktøjer og processer med afsæt i dit strategiske udviklingsprojekt og din rolle som strategisk leder.

Mellem modul 2 og 3 har du en samtale med en rådgiver i strategisk ledelse, som giver dig sparring på metoder, værktøjer og processer. Og du afdækker din foretrukne beslutningsstil gennem ledelsesværktøjet Decision Dynamics Decision StylesTM.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Se alle