]]>

Arrangement

Strategisk ledelse i en omskiftelig verden

Hvordan agerer du bedst - som leder eller medarbejder - i en kontekst, der er mere præget af forandring end stabilitet? Det bliver du klogere på her.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Buzzwords som forandringsparathed, agilitet og løbende strategiændring i forhold til de hurtigt skiftende love, vilkår og krav omkring os er velkendte begreber for ledere og medarbejdere i dagens Danmark.

Klaus Maigaard holder et oplæg om, hvordan man agerer - særligt som leder - i en volatil verden. Klaus Maigaard vil fokusere på:

  • Hvordan læser og påvirker du det politiske niveau, der udstikker rammerne for din hverdag, så det bliver lettere at arbejde strategisk?
  • Hvordan fastholder og motiverer du dine medarbejdere, når du har vanskeligt ved at kende deres arbejdssituation 3 måneder frem?

Med udgangspunkt i oplæggene diskuterer vi fælles erfaringer og muligheder for at handle, så meningsskabelsen kan fastholdes for såvel ledere som ansatte.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle