]]>

Arrangement

Sommerudflugt 2019

Sommerudflugten går til Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Vi stifter bekendtskab med universitetet, som har givet Danmark en plads i rummet, og hører nærmere om institutterne DTU Space, DTU Mekanik og DTU Biosustain.

Hvad handler arrangementet om?

Vi mødes ved universitetets hovedindgang, Anker Engelundsvej 101 A, mellem kl. 10.15 og 10.30. Herfra går vi til universitetets glassal, hvor formiddagens møder og frokosten finder sted.

Efter velkomst vil lederen af DTU Space, direktør Kristian Pedersen, fortælle om det institut, som har givet Danmark en plads i rummet.

Inden frokosten vil universitetsdirektør Claus Nielsen give os en indføring i DTU's opgaver og virksomhed.

Efter frokost går vi til DTU Mekanik i bygning 114, der er en forsøgshal med strøm- og bølgerender, som bruges til forskning og undervisning inden for hydraulik, strømningsmekanik, sedimenttransport og marinekonstruktioner etc. Lektor Stefan Carstensen giver en kort introduktion til forsøgshallen, hvorefter der er planlagt et par forsøg.

Dernæst bevæger vi os videre til bygning 220, hvor DTU Biosustain holder til. Vicedirektør Bo Skjold giver os en indføring i instituttets arbejdsfelt, der blandt andet handler om, hvordan vi ud fra biologiske produkter kan erstatte oliebaserede produkter.

Besøget på DTU afrundes og afsluttes kl. 14.00 i bygning 202 (download for eksempel appen ”DTUplus”).

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle