Arrangement

Presses embedsmænd til at levere politisk bestilte resultater?

Eventpuljen

Hvad handler arrangementet om?

Kan embedsmænd i praksis sige fra, hvis de får besked på at foretage sig noget ulovligt eller skrive noget vildledende? Og i givet fald hvordan?

Embedsmænd skærer løbende tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik. Som spillereglerne er i dag, er det tilmed deres pligt. De skal tjene ministeren og kan straffes for ikke at gøre det - også selvom det er tvivlsomt, om de dermed bryder loven eller taler usandt over for vælgerne og de folkevalgte. I hvor høj grad betyder det, at danske embedsmænds vidtgående lydighedspligt undergraver kravene om lovlighed, sandhed og saglighed? Hvad betyder disse spilleregler i praksis for den demokratiske debat, den parlamentariske styringskæde og for demokratiet?

Hvad kan offentlige ansatte gøre for at fastholde egen integritet og professionalisme holdt op i forhold til lydighedsforpligtigelsen?

Det vil journalist, forfatter og Cavlingprismodtager Jesper Tynell holde et oplæg om med en efterfølgende dialog på Utzon Centret.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle