]]>

Arrangement

Pensionistforeningens årsmøde 2021 - online

Følg med hjemmefra, når Pensionistforeningen inviterer til årsmøde, hvor du kan høre oplæg ved MF og forhenværende minister Marianne Jelved og administrerende direktør hos P+ Søren Kolbye Sørensen.

Online

Hvad handler arrangementet om?

Formand for Djøfs Pensionistforening Ninna Würtzen byder velkommen til årsmødet, hvorefter du først kan høre MF og forhenværende minister Marianne Jelveds foredrag ’Folketingets arbejdsformer er under forandring’.

Marianne Jelved vil på baggrund af sin erfaring som lærer, mangeårigt medlem af Folketinget og minister i flere regeringer sætte fokus på de forandringer, der er sket gennem de seneste årtier i måden at være politiker og regering på og dermed på Folketingets arbejdsformer og de mulige konsekvenser for folkestyret.

Herefter får administrerende direktør Søren Kolbye Sørensen ordet for at holde foredraget ’Hvad sker der med min pension i P+ - bliver den reguleret?’. Søren Kolbye Sørensen vil fortælle om regulering af pensionerne - og hvorfor en del af pensionerne må forventes at falde i de kommende år.

Efter oplæggene bliver der mulighed for at stille nogle få, korte spørgsmål til talerne via Zooms Q&A-funktion.

Du kan også deltage fysisk i Pensionistforeningens årsmøde i Bethesda med efterfølgende netværksbuffet i Djøf.

Årsmødet foregår både fysisk og online via videotjenesten Zoom. Du får tilsendt link og nærmere information dagen før årsmødets afholdelse.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle