]]>

Netværk

Netværk for politikerbetjenere i fagforeninger

Et netværk for djøfere i faglige organisationer, der arbejder i spændingsfeltet mellem politikerbetjening og sekretariatet.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for dig, der arbejder i en faglig organisation, hvor du samarbejder med og betjener medlemsvalgte politikere.

På netværket får du:

  • mulighed for at tale om de forskellige aspekter og dilemmaer, der kan være som sekretariatsansat, når man arbejder tæt sammen med politisk valgte.
  • inspiration til dit arbejde. Temaerne på møderne tager udgangspunkt i det særlige ved at arbejde i fagbevægelsen tæt på en politisk ledelse
  • konkret inspiration til opgaveløsning gennem videndeling. 

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværket arbejder med de udfordringer, som du står overfor helt aktuelt som politikerbetjener i fagbevægelsen.

På første møde aftaler vi, hvilke temaer de kommende møder skal handle om. Temaer vi eksempelvis kan arbejde med på møderne kunne være:

  • politisk tænkning som politikerbetjener
  • spændingsfeltet mellem sekretariatet og politikerne
  • optimering af supporten til de politisk valgtes strategier.

Arbejdsformen bliver i høj grad præget af netværkets deltagere, da møderne bliver faciliteret af deltagerne selv. Der vil være fokus på tid og rum til at drøfte, reflektere og lære af fælles erfaringer og dilemmaer. Det kan fx være i form af:

  • at netværket bearbejder og giver anbefalinger til en deltagers case
  • at netværket deler eller øver konkrete metoder og giver hinanden feedback
  • sparringsrunder, hvor netop din problemstilling kan komme i fokus.

Alt sker selvfølgelig i et fortroligt rum.

Netværkets opbygning

OBS Netværket er selvstændigt og faciliteres af deltagerne selv. Der er fundet facilitator for første møde, og netværket planlægger selv, hvordan processen og arbejdsgangen skal være fremadrettet.

Netværksgruppen har fem møder a tre intensive timer.

I et netværk sætter du dig selv i spil både professionelt og personligt i relationerne. Netværket baserer sig på stærke relationer i en gensidighed – "what you give is what you get".

Netværksgruppen er drevet af deltagernes lyst til at være med til at planlægge mødernes indhold og skiftes til at være vært for møderne.

Netværksgruppen består af 12-16 deltagere. Det giver optimale muligheder for at lære hinanden at kende og få bredde på erfaringsgrundlaget.

Hvis det viser sig, at et netværksmøde alligevel ikke kan afholdes med fysisk fremmøde kan det afholdes online via Zoom.

Oplysningsforpligtelse

Netværksgruppen har som et af sine primære formål at udvide deltagernes personlige netværk. Når du tilmelder dig en netværksgruppe hos Djøf, har vi derfor brug for at dele nogle oplysninger om dig med de øvrige deltagere, så I kan få mest muligt ud af netværket, og så facilitatorer/oplægsholdere kan forberede sig bedst muligt. 

Djøf udarbejder en deltagerliste med deltagernes navne, stillingsbetegnelser og ansættelsessteder og mailadresser (den, som du har oplyst ved tilmeldingen). Deltagerlisten udleveres til deltagere og facilitatorer/eventuelle oplægsholdere, ligesom der vil blive uddelt navneskilte og bordkort. 

Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i Djøfs privatlivspolitikDjøfs privatlivspolitik.

Sådan passer vi på dig, når du kommer til møde i Djøf.

Se alle