Netværk

Netværk for kommunikationskonsulenter

Netværk for kommunikationskonsulenter giver dig, der til daglig arbejder med kommunikation som en praktisk og strategisk disciplin, mulighed for at sparre med andre om udfordringer og udviklingsmuligheder i hverdagen.

Hvem kan deltage?

Netværket er for dig, der har mere end 3 års erfaring som kommunikationskonsulent. Du har en bred vifte af kommunikationsopgaver og er typisk den, der producerer indhold og leder projekter med et kommunikationsfagligt indhold i din organisation/virksomhed. Du kan være ansat i såvel private virksomheder, offentligt regi som interesseorganisationer.

Hvad får du ud af netværket?

 • Indsigt i andres måder at løse opgaver og udfordringer på
 • Sparring på dine egne aktuelle dilemmaer og udfordringer og nye perspektiver på din praksis
 • Inspiration til at afprøve nye metoder og redskaber
 • En bedre forståelse af din egen rolle som kommunikationskonsulent
 • Erfaring med, hvordan du kan bruge et stærkt netværk til at løfte dig selv og din organisation.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Hvad handler netværket om?

I netværket fokuserer vi på rollen og opgaverne som kommunikationskonsulent i spændet mellem det praktiske og strategiske niveau. Netværksgruppen har her en unik mulighed for at give hinanden kompetent sparring på de konkrete udfordringer i det daglige arbejde som kommunikationskonsulent.

Netværket er et fortroligt rum, hvor I deler ud af egne erfaringer, giver eksempler på jeres best practice og sætter spot på aktuelle tendenser inden for det kommunikationsfaglige område.

På første møde beslutter netværksdeltagerne i fællesskab, hvilke temaer der skal udgøre omdrejningspunktet for netværkets kommende møder. Temaerne kan omhandle alt fra faglige temaer til at udvikle sig i rollen som kommunikatør fx at:

 • håndtere konsulent-/rådgiverrollen
 • balancere mellem driftsopgaver og udviklingsopgaver
 • agere mellem forskellige interesser i organisationen
 • måle kommunikationsindsatsen og bruge den
 • omsætte kommunikationsstrategien til praksis
 • bruge SoMe strategisk og målrettet brugerne
 • arbejde med employer branding.

Arbejdsformen er en faciliteret proces, der giver rum for at drøfte, reflektere og lære af fælles erfaringer og dilemmaer. Sammen skaber du og de andre netværksdeltagere indholdet for møderne gennem udveksling af jeres viden og erfaringer.

Hvordan er netværket opbygget?

Netværksgruppen for kommunikationskonsulenter har 5 faciliterede møder på hver 3 intensive timer. Der er 4-6 uger mellem hvert møde.

I Djøf anvender vi et velafprøvet koncept for netværksfacilitering, som sikrer dig et højt udbytte. Det giver optimale muligheder for at lære hinanden at kende, skabe nogle stærke, professionelle relationer og udvikle din kommunikationsfaglige praksis gennem samtaler og refleksion.

Netværket faciliteres af en erfaren facilitator, som selv har erfaring som kommunikationsrådgiver. Facilitatoren har ansvaret for struktur, proces og indhold, der sikrer, at møderne fungerer på et højt fagligt niveau, så du kan koncentrere dig om indholdet og samtalerne i netværksgruppen.

Netværket omfatter:

 • 5 møder a tre intensive timer
 • en mindre gruppe med 12-16 deltagere.

Efter de første 5 møder har netværket naturligvis mulighed for selv at fortsætte med at drive netværksgruppen videre.

Oplysningsforpligtelse

Netværksgruppen har som et af sine primære formål at udvide deltagernes personlige netværk. Djøf har derfor brug for at dele nogle oplysninger om dig med de øvrige deltagere og facilitatorer/oplægsholdere. Det er derfor en forudsætning for at kunne deltage i netværksgruppen, at du samtykker til, at vi må dele dine oplysninger.

Ved tilmelding samtykker du derfor til, at Djøf deler (videregiver) oplysning om dit navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted samt din mailadresse (den, som du har oplyst ved tilmeldingen).

Oplysningerne vil fremgå af en deltagerliste, som de øvrige deltagere og facilitatorer/eventuelle oplægsholdere får udleveret, ligesom der vil blive uddelt navneskilte og bordkort. Du skal også være opmærksom på, at din deltagelse på Djøfs netværk/workshop indirekte vidner om dit medlemskab af Djøf.

Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger og om tilbagekaldelse af samtykket i Djøfs Privatlivspolitik her. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortsætte i netværket, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Når du trykker tilmeld samtykker du til, at Djøf må videregive dine personoplysninger som beskrevet ovenfor til de øvrige deltagere og facilitatorer/oplægsholdere.

 

Se alle