]]>

Kursus

Møder som effektiv arbejdsform

Som nyuddannet skærper du din mødeforberedelse. Du bliver en mere aktiv mødedeltager eller mødeleder af mindre møder.

Hvem henvender kurset sig til?

Du vil være mere struktureret og effektiv, når du udtænker og designer mindre møder som deltager eller mødeleder.

Du er nyuddannet, og du ønsker konkrete færdigheder og redskaber til et godt arbejdsliv. 

Det er mindre end 3 år siden, du afsluttede din uddannelse.

På kurset lærer du at:

  • skærpe din egen forberedelse og mødedeltagelse
  • blive langt mere tryg ved at bidrage aktivt til møder
  • gøre møder til en effektiv og veltilrettelagt arbejdsform
  • genkende forskellige roller og derfra spille aktivt med i mødedynamikken.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Møder som effektiv arbejdsform’ får du indblik i forskellige mødetyper og de mange samarbejdsformer, du er en del af. Med det som udgangspunkt bliver du både bedre til at forberede dig og til at opnå større overblik under mødet. 

Kurset giver dig en række simple mødeværktøjer og en tryg platform, som sætter dig i stand til at være en mere bidragende og reflekteret deltager eller mødeleder af mindre møder.

Kursets form

Kurset er kompakt og løber over 3 timer. Det er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Forberedelse: I form af egen forberedelse og en 4-siders artikel på engelsk
  • Dialog: Undervisningen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg efterfulgt af dialog mellem kursusdeltagerne og praksisnære øvelser.
  • Netværk: Under øvelser og i pausen er der gode muligheder for at dele erfaringer og viden med andre dimittender.
  • Egen udviklingsplan: Du afslutter kurset med at reflektere over og lave en plan for din egen udvikling. Planen egner sig til at skabe værdi i din videre dialog med chef eller kolleger om struktureret
  • udvikling i egen organisation. 

Kurset er samtidig en introduktion til Djøfs kursus ’Styrk din facilitering’.

Se alle