]]>

Arrangement

Live webinar - stata 3 - regressioner

En gennemgang af regressioner i Stata.

Online

Hvad handler webinaret om?

Dette webinar indeholder en gennemgang af regressioner i Stata. Vi vil blive fortrolige med lineær regression med både kategoriske og kontinuerte uafhængige variable og interaktionsmodeller.

Webinaret vil bestå af oplæg og dernæst opgaver, som du laver på din egen computer i Stata.

Dette webinar er for dig, som:

  • har en vis erfaring med Stata
  • kender de basale funktioner og kan bruge programmet
  • har eventuelt deltaget på Stata 1 og/eller Stata 2.

Der er ikke krav til analytiske kompetencer, men et kendskab til statistik og lineære regressioner er en klar fordel. Dette skyldes, at fokus på webinaret ikke er selve statistikken eller teorien bag, men brugen af Stata.

Praktisk information

  • Det er en forudsætning for deltagelse at have Stata installeret på sin computer (tjek gerne, at din licens ikke er udløbet inden kurset)
  • Webinaret kræver din aktive deltagelse med lyd via pc/tablet/mobil, og det vil derfor være en god idé at have et headset parat
  • Du vælger selv, om du vil deltage med dit billede (webkamera)
  • Vi starter med lyd-check, en halv time før selve webinaret begynder.

 

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle