]]>

Arrangement

Ledelsesdilemmaer

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer. Det vil sige at sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.

Morgenmøde

Hvad handler arrangementet om?

Vær med, når vi med udgangspunkt i bogen ”Ledelsesdilemmaer – og kunsten at navigere i moderne ledelse” ser nærmere på ti vigtige ledelsesdilemmaer. Forfatterne vil give konkrete eksempler fra virksomheder og komme med anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med dilemmaerne. 

Mød blandt andre adjunkt Rikke Kristine Nielsen, professor Henrik Holt Larsen og professor Anne-Mette Hjalager.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle