]]>

Arrangement

Kvinder i ledelse i sundhedsvæsenet

Har du lederambitioner, der retter sig mod sundhedssektoren? Kom og bliv klogere på, hvordan dine ambitioner kan føres ud i livet.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Selvom rekrutteringsgrundlaget for kvinder til topposter i sundhedsvæsenet generelt er godt og velkvalificeret, så er det alligevel mændene, der udgør majoriteten af topledelsen. 

Det kan og skal ændres. Derfor lægger vi ud med en debat om temaet.

Om oplægsholderne

Birgitte Possing, professor emerita, dr. phil., har kortlagt de sidste 170 års kulturelle, systematiske og strukturelle modstand imod kvinder i forskellige sektorer, professioner og kulturer i Danmark. Hun kan præsentere os for mønstrene i de argumenter, som kvinder kan blive mødt med, når de vil udleve ambitionen om ledelse: De er enten for meget, for lidt eller forkerte.

Lotte Bøgh Andersen har forsket i såvel ledelse som motivation og giver en nøgtern indføring i ledelse som et af de mest centrale fokusområder i offentlige organisationer – også i sundhedsvæsenet. Hun har undersøgt mange offentlige institutioner og kan bidrage med et perspektiv på, hvordan ledelse motiverer medarbejdere og andre ledere.

Lisbeth Nielsen er direktør i Sundhedsdatastyrelsen og har fra sin karriere en dyb indsigt i det samlede sundhedsvæsen. Hun giver os et indblik i ledelsens hverdag i sundhedsvæsenet og et bud på, hvordan man som kvinde gør sig gældende i et rekruttereringperspektiv.

Efter oplæggene diskuterer vi de paradokser, der synes at være for at bryde glasloftet for kvinder.

Netværk for kvinder i sundhedssektoren

Debatmødet efterfølges af et netværk for ledere og ledere in spe i sundhedssektoren. Her vil vi videreføre debatten og diskutere ledelsesadfærd, motivation og erfaringer. Læs mere om netværket for kvinder i sundhed her.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle