]]>

Kursus

International kulturforståelse

Tag ansvar for dine samarbejdsevner i tværkulturelle og globale sammenhænge.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der vil styrke din kulturforståelse og dine tværkulturelle kompetencer.  

Du vil blive bedre til at se nye perspektiver og løsninger i tværkulturelle og globale sammenhænge, og du vil blive endnu bedre til at samarbejde.
 

På kurset får du:

  • viden om typiske faldgruber, når du arbejder globalt og i nye kulturelle omgivelser, og hvordan du undgår dem
  • praktiske og enkle redskaber til at håndtere kulturelt betingede misforståelser og konflikter
  • indsigt i, hvordan dine egne perspektiver påvirker situationer i dit daglige arbejde, og hvordan du bliver bevidst om din egen kulturelle bagage
  • indblik i vigtige kulturelle forskelle inden for ledelsesstile rundtomkring i verden, og hvordan du effektivt kan genkende og tilpasse dig de forskellige stile.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

I løbet af kurset skærper du din kulturforståelse, din kulturelle intelligens og dine tværkulturelle kompetencer, så du oplever færre frustrationer og større arbejdsglæde. Du vil få ahaoplevelser, når du begynder at forstå, hvorfor dine globale kolleger reagerer, som de gør. Du får også redskaber til at justere din egen ageren derefter.

Din organisation får en kulturel ambassadør, som kan påvirke sine kolleger, sit team og sin afdeling positivt, fordi du bringer ny viden og bedre tværkulturelle kompetencer med tilbage.

 

Hvorfor udvikle dine tværkulturelle kompetencer?

I takt med at flere aktiviteter foregår globalt, er en stærk kulturforståelse og stærke interkulturelle kompetencer gået fra ’nice-to-have’ til ’need-to-have’.

På tværs af afdelinger og funktioner kommunikerer og samarbejder mange mellemledere, projektledere og medarbejdere med globale kolleger, forretningspartnere og interessenter.

Ved at starte med dit eget mindset kan du tage ansvaret for din evne til at samarbejde i globale og tværkulturelle sammenhænge. Kurset her giver dig et forspring.
 

Kursets form

Kurset ’International kulturforståelse’ har fokus på at oversætte din nye viden til kompetencer og vaner. Du får samtidig hjælp til at implementere de nye redskaber i dine daglige arbejdsmetoder og -processer.

Centrale elementer i kurset er:

  • Cases - Vi arbejder løbende med dine egne eksempler. Casearbejdet gør kurset relevant og mindsker afstanden mellem kursussituationen og din arbejdsmæssige hverdag.

  • Kulturelle modeller - Ny viden bliver let at anvende, når den sættes i system. Derfor bruger vi en række kulturelle modeller, som gør det nemmere at håndtere komplekse situationer, hvor der er kulturforskelle på spil. Vi bringer modellerne i spil gentagne gange, så de bliver nemme at huske og bruge.

  • Energi og involvering - Vi gør kurset aktivt ved at inddrage alle deltagere og opretholder energien ved at skifte mellem præsentationer, casearbejde, øvelser og diskussioner i grupper. Det gør vi, fordi mennesker lærer bedst, når de er engagerede og involverede.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle