Arrangement

Informationsmøde om gråzoneledelse

Når du er leder uden et chefkontor, bliver du let fanget i gråzonedilemmaer. Deltag på det gratis morgenmøde, og bliv klogere på, hvad gråzoneledelse er for en størrelse. Og hvorfor det er relevant for dig som nøglemedarbejder at beskæftige dig med gråzonedilemmaer. Du får også et indblik i hvilke forskellige uddannelser og kurser hos Djøf, der kan styrke din rolle som leder, uden et chefkontor.

Hvad handler informationsmødet om?

Når du ikke er udnævnt leder, men heller ikke blot er en kollega, kan der opstå tvivl om dit ansvar og din rolle. Du kan bedrive ledelse uden at have et tydeligt mandat. Og det kan skabe usikkerhed, og måske konflikter mellem dig og dine kolleger.

Vi tager endnu en gang fat på emnet gråzoneledelse og giver dig konkrete perspektiver på, hvordan du navigerer mere sikkert i rollen som gråzoneleder. Du får samtidig mulighed for at møde underviserne på en række af Djøfs kurser og uddannelser, som alle indeholder elementer om gråzoneledelse.

Om oplægget

Interne konsulenter, faglige koordinatorer, tovholdere, projektansvarlige, teamledere ... Kært barn har mange navne.

Mange medarbejdere har ansvar for sammen med andre at sikre, at opgaver kommer i mål. Reelt udfører de ledelse uden at have titel af leder og ofte uden, at deres mandat ift. de øvrige medarbejdere er ganske klart. Tit bliver de den uformelle leder for deres kolleger, og de har måske en opgaveportefølje, der i øvrigt ligner de andres.

Dette arbejdsfelt kan være årsag til frustration og uklarhed både for gråzonelederen og de øvrige medarbejdere. Skal du lykkes i jobbet, kræver det, at du forstår din rolle, handlemuligheder og hvad du skal styrke for at lykkes.

Få en personlig rådgivningssamtale om dine kursusbehov

Hvis du har behov for en individuel kompetencesamtale, har du mulighed for at hente sparring hos en uddannelsesrådgiver fra Djøfs Kurser og Uddannelser. Skriv til Christina Thomsen på mail cth@djoef.dk, hvis du ønsker en kompetencesamtale.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle