]]>

Arrangement

Hvem redder klimaet - forskerne eller investorerne?

Klima og bæredygtighed står øverst på den politiske dagsorden. I Danmark er der opsat ambitiøse mål for CO2-reduktion, og samtidig sætter internationale aftaler og FN's verdensmål en vigtig ramme for den bæredygtige omstilling af vores samfundsøkonomi.

Online

Hvad handler webinaret om?

Den bæredygtige omstilling fordrer markante investeringer i klima- og bæredygtige løsninger, teknologier og processer, hvis vi skal nå i mål til 2030. De offentlige systemer kan ikke løfte denne opgave alene. Det finansielle marked med storbanker, pensionskasser og institutionelle investorer spiller en afgørende rolle.

På verdensplan har FN anslået, at der skal investeres mindst 3% af det globale BNP alene for at nå i mål med den bæredygtige omstilling. Og ifølge EU-Kommissionen skal der i EU alene investeres mere end 1.300 mia. kr. om året, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at nå målsætningerne fra Paris-aftalen. Alene i Danmark vurderes det, at investeringsbehovet ligger på op imod 600 mia. kr. frem mod 2030 for at realisere omstillingen.

Klimainvesteringer er i vækst, og klima- og bæredygtighed bliver i stigende grad en konkurrenceparameter for virksomheder, som ønsker at tiltrække kapital fra de store institutionelle investorer. Det er et område med komplekse beslutningsprocesser, som stiller høje krav til transparens på risici, afkast og opstiller konkrete målsætninger til virksomhedernes forretningsmodeller og ansvarligt klimaaftryk. For i sidste ende skal investeringerne kunne måles, være ansvarlige og samtidig give et økonomisk afkast.

Du får svar på spørgsmålene:

  • Er klimainvesteringer en god investering?
  • Hvordan vurderer og måler man risici og afkast på området?
  • Hvornår er en virksomhed klimaansvarlig?
  • Hvordan sikrer vi en fælles metode til opgørelse af CO2-aftrykket på investeringerne?
  • Må og kan man tjene penge på bæredygtige investeringer?

På webinaret møder du klimaforsker Hans Sanderson fra Aarhus Universitet, direktør Anders Eldrup, professor og formand for Finanstilsynet Nina Dietz Legind samt investeringsdirektør Eric Pedersen fra Nordea Asset Management i skarp dialog med moderator Pernille Enggaard fra Millionærklubben. Og du får rig lejlighed til at blande dig i debatten på arrangementet.


Se også vores andre arrangementer om klima og bæredygtighed

'Succes med bæredygtighed'

Praktisk information

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle