]]>

Arrangement

Hvad anbefaler Det Miljøøkonomiske Råd?

Direktøren for Det Økonomiske Råds sekretariat John Smidt vil fortælle om de analyser og anbefalinger Det Miljøøkonomiske Råd har udgivet og sammenholde dem med den faktisk førte klimapolitik, herunder den nye klimalov.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

John Smidt vil kort fortælle om De Økonomiske Råds opbygning og arbejde. Fokus vil være på det klimapolitikken, som er et område, hvor formandskabet for Det Miljøøkonomiske Råd har udarbejdet flere analyser og i forlængelse heraf kommet med anbefalinger om klimapolitikken både i et nationalt og internationalt perspektiv.

I oplægget vil John Smidt trække på analyserne og anbefalingerne og sammenholde dem med den faktisk førte klimapolitik, herunder den nye klimalov, der formulerer et mål om 70 procents reduktion i 2030 på vejen mod klimaneutralitet i 2050.

De overordnede mål fastsættes naturligvis af politikerne, men det bør ske på basis af et beslutningsgrundlag, der er så godt som muligt. Og det gælder særligt i forhold til den konkrete udformning af målene og de instrumenter, der anvendes for at nå disse.

John Smidt vil også komme ind på EU’s kvotesystem, den faktiske klimatilstand i riget i dag og hvor gode vi så er til at spare på CO2’ en? Desuden kommer han omkring de importerede varer og hvordan de tæller med i det store klima-regnskab.

Arrangementet er skabt af medlem Claus Rasmussen, der er en del af aktivitetsgruppen i Syd, der laver arrangementer gennem Djøfs Eventpulje.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle