]]>

Kursus

HR's rolle i den digitale transformation

Få nye metoder og viden, der styrker din evne til at arbejde strategisk med at udvikle organisationens digitale kompetencer og kultur.

Hvem henvender kurset sig til?

Du arbejder i det daglige med HR, og du ønsker indsigt i og metoder til at understøtte organisationens digitale transformation bedst muligt.

Kurset er for alle, som arbejder med HR i en offentlig organisation eller en privat virksomhed. Du kan være fx HR-chef, HR-konsulent, HR-partner eller ledelses- eller organisationskonsulent.  

 

På kurset får du:

 • indsigt i nye digitale tendenser og HR’s rolle
 • større bevidsthed om din rolle som HR-ansvarlig i en digital transformation
 • metoder til at arbejde strategisk og analytisk med digital kompetenceudvikling 
 • viden om og metoder til at skabe en digital kultur og et digitalt mindset
 • systematik til at inddrage medarbejderne og sikre et godt arbejdsmiljø under transformationen
 • sparring og feedback på egne udfordringer 
 • netværk med ligesindede, som arbejder med digital transformation.
 

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig viden og metoder til at skærpe din og HR’s strategiske rolle i en digital transformation.

Du får indsigt og kompetencer til at gøre HR til en stærk strategisk forandringsdriver, der forstår at spille tæt sammen med både ledelsen og medarbejderne.

Når organisationen skal forandre sig hurtigt, kan det påvirke og ændre både jeres organisatoriske struktur, samarbejdsrelationer og processer. Derfor giver kurset dig et indblik i, hvad der skal til for at lykkes med en digital transformation og med at skabe en digital kultur og et digitalt mindset i organisationen.

Det er HR’s opgave at sikre, at medarbejdernes kompetencer matcher organisationens ambitioner. På kurset lærer du blandt andet at analysere organisationens modenhed og at levere en digital kompetencestrategi, der matcher forretningen. Du får samtidig viden og metoder til at sikre et godt samarbejdsklima og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Kursets form

Kurset er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

 • Dialog: Undervisningen indeholder en række teoretiske oplæg, men vægter praksisnære diskussioner og øvelser, hvor dialogen mellem kursusdeltagerne og underviseren er i centrum.
 • Refleksion: Teorien er aldrig for teoriens egen skyld, men skal altid åbne op for diskussion og refleksion. Refleksionerne linkes til din daglige praksis.
 • Konkrete cases: Relevante praktikere fortæller om deres erfaringer med implementering af ny teknologi og HR’s rolle i den digitale transformation. Du er med til at diskutere dine konkrete erfaringer og udfordringer. Dette foregår altid i et fortroligt rum.
 • Øvelser: Vi afprøver modeller og metoder, som du arbejder med undervejs i samarbejde med dine medkursister.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle