]]>

Arrangement

Har nationale parlamenter en rolle i EU? - samt Djøf Belgien årsmøde

Hvilken rolle kan og skal Folketinget og andre nationale parlamenter spille i EU, og er der behov for justeringer? Formand for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), MEP Margrete Auken (SF) og Head of Sector at European commission, Secretariat-General, Thomas Fich kommer med deres vinkel på samspillet mellem nærhedsprincip, de nationale parlamenter og EU.

Hvad handler arrangementet om?

Har de nationale parlamenter en rolle i EU? Hvilken rolle skal, og ikke mindst kan, Folketinget og de andre nationale parlamenter spille i EU - og er der behov for justeringer?

Formand for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), MEP Margrete Auken (SF) og Head of Sector at European commission, Secretariat-General, Thomas Fich, giver med udgangspunkt i egne idéer og tanker hver deres vinkel på samspillet mellem de nationale parlamenter og EU.

Nærhedsprincippet i EU fastslår, at beslutninger i EU altid skal træffes på lavest mulige niveau og så tæt på borgerne som muligt. EU må således ikke lovgive, hvis målet med loven bedre kan opfyldes på nationalt, regionalt eller lokalt niveau.

Opgaven med at kontrollere nærhedsprincippet deler Folketinget med de andre nationale parlamenter i EU. Man siger, at de vogter over nærhedsprincippet. Senest brugte Folketinget dette ansvar til at udstede et gult kort i forbindelse med revision af udstationeringsdirektivet. Man kan dog spørge, om kontrollen blot er en illusion, for direktivet blev revideret trods indsigelse fra Folketinget og andre parlamenter.

Djøf Belgien ønsker i den forbindelse at få svar på spørgsmålene: Er udviklingen løbet fra denne konstruktion? Og har de nationale parlamenter fortsat en rolle i EU?

Djøf Belgien afholder sit årsmøde i forbindelse med arrangementet. Årsmødet starter kl 18.00. Arrangementet om Nærhedsprincippet starter 18.30. Til arrangementet serveres der sandwich og lidt til ganen.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle