]]>

Kursus

Half Double-projektledelse

Vil du skabe den dobbelte effekt på den halve tid i dit næste projekt? Så skal du lære Half Double-projektledelse. En nytænkende metode, som sikrer optimale betingelser for effekt, fremdrift og lederskab.

Hvem henvender kurset sig til?

Du savner en projektmetodologi og et sprog, der gør dig i stand til at gennemføre projekter hurtigere og mere effektivt. 

Du vil træne din evne til at lede projekter med et agilt mindset og anvende nye, tidssvarende metoder og værktøjer til at skabe tidligere effekt.  

Kurset er til dig der vil blive bedre til at skabe opbakning og engagement hele vejen rundt i din organisation.

Du har en del erfaring fra tidligere projekter som fx ejer, projektleder eller deltager.

Det kan være med til at forankre Half Double-metoden i din organisation, hvis du tilmelder dig sammen med en kollega fra dit team eller din afdeling, så I kan støtte hinanden og udveksle erfaringer efter kurset.

På kurset får du:

 • indblik i baggrunden for Half Double-metoden
 • viden om de tre kerneelementer, effekt, flow og lederskab, som bygger på både klassisk projektledelse og agile metoder og arbejdsformer
 • metoder til at sikre adfærdsmæssige gevinster og forretningsmæssig effekt i et projekt
 • viden om, hvordan du i praksis anvender Half Double-metoder og -værktøjer
 • redskaber til at pulstjekke og løbende måle tilfredsheden blandt dine interessenter
 • metoder til at etablere projektets rytme, som sikrer energi, kommunikation og et stærkt flow i projektet gennem korte sprints
 • træning i at bruge visuel planlægning til at skabe fælles indsigt og engagement i projektteamet
 • træning i aktivt at involvere projektejer og styregruppe, så de i højere grad støtter op om projektet og sikrer effekten.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Kurset giver dig viden, metoder og værktøjer til at bruge Half Double-kerneelementerne optimalt. Du styrker dine kompetencer og din evne til at øge dine projekters effekt og hastighed.

Du bliver trænet i at bruge de tre Half Double-kerneelementer, Effekt, Flow og Lederskab, på kursets første tre dage. Til hvert kerneelement er der tre metoder og tre værktøjer. Du afprøver de agile metoder og værktøjer og arbejder med at koble Half Double-tilgangen til projekter og praksis i din organisation. 

På den fjerde og sidste dag arbejder du med en case, hvor du i en gruppe anvender det, du har lært de tre forudgående dage. 

Kurset slutter med et individuelt refleksionspapir og en onlinelæringssamtale med feedback, der yderligere understøtter din læring og din fremadrettede forankring af nye kompetencer i ny projektadfærd og din succes med større effekt i projekter.

Hvorfor lære Half Double-projektmetoden?

Half Double er en moderne projekttilgang, der er udviklet af Implement Consulting Group i samarbejde med Industriens Fond og en række virksomheder. Aarhus Universitet har følgeforsket i resultaterne ved brug af Half Double og dokumenteret betydelige effektforbedringer i forhold til ’almindelige’ projekter i samme organisationer. 

Half Double bliver i dag anvendt i både den private og offentlige sektor. Navnet Half Double refererer til, at tilgangen kan sikre den dobbelte effekt på den halve tid.

Kursets form

Undervisning på ’Half Double-projektledelse’ består af:

 • En vekselvirkning mellem korte oplæg om Half Double-kerneelementer, metoder og værktøjer og praktiske øvelser, dialog og casearbejde.
 • Cases fra dig og de øvrige deltagere, så I lettere kan diskutere, afprøve og overføre ny viden og kompetencer til egen praksis.
 • En masterclass på kursets 4. dag, der bygger på deltagernes cases. I grupper arbejder I med at designe og gennemføre et projekt-kickoff med brug af metoder og værktøjer fra Half Double.
 • Et individuelt refleksionspapir og en opfølgende onlinesamtale med underviseren med feedback og sparring på din forankring af Half Double. 

 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle