]]>

Kursus

Half Double-projektledelse

Vil du skabe den dobbelte effekt på den halve tid i dit næste projekt? Så skal du lære Half Double-projektledelse. En nytænkende metode, som sikrer optimale betingelser for effekt, fremdrift og lederskab.

Startdato og sted

19. april 2022
København K

Varighed

4 dage og en individuel samtale
9.00 - 16.00

Pris

21.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du savner en projektmetodologi og et sprog, der gør dig i stand til at gennemføre projekter hurtigere og mere effektivt. 

Du vil træne din evne til at lede projekter med et agilt mindset og anvende nye, tidssvarende metoder og værktøjer til at skabe tidligere effekt.  

Kurset er til dig der vil blive bedre til at skabe opbakning og engagement hele vejen rundt i din organisation.

Du har en del erfaring fra tidligere projekter som fx ejer, projektleder eller deltager.

Det kan være med til at forankre Half Double-metoden i din organisation, hvis du tilmelder dig sammen med en kollega fra dit team eller din afdeling, så I kan støtte hinanden og udveksle erfaringer efter kurset.

På kurset får du:

 • indblik i baggrunden for Half Double-metoden
 • viden om de tre kerneelementer, effekt, flow og lederskab, som bygger på både klassisk projektledelse og agile metoder og arbejdsformer
 • metoder til at sikre adfærdsmæssige gevinster og forretningsmæssig effekt i et projekt
 • viden om, hvordan du i praksis anvender Half Double-metoder og -værktøjer
 • redskaber til at pulstjekke og løbende måle tilfredsheden blandt dine interessenter
 • metoder til at etablere projektets rytme, som sikrer energi, kommunikation og et stærkt flow i projektet gennem korte sprints
 • træning i at bruge visuel planlægning til at skabe fælles indsigt og engagement i projektteamet
 • træning i aktivt at involvere projektejer og styregruppe, så de i højere grad støtter op om projektet og sikrer effekten.

Kursets indhold

Kurset giver dig viden, metoder og værktøjer til at bruge Half Double-kerneelementerne optimalt. Du styrker dine kompetencer og din evne til at øge dine projekters effekt og hastighed.

Du bliver trænet i at bruge de tre Half Double-kerneelementer, Effekt, Flow og Lederskab, på kursets første tre dage. Til hvert kerneelement er der tre metoder og tre værktøjer. Du afprøver de agile metoder og værktøjer og arbejder med at koble Half Double-tilgangen til projekter og praksis i din organisation. 

På den fjerde og sidste dag arbejder du med en case, hvor du i en gruppe anvender det, du har lært de tre forudgående dage. 

Kurset slutter med et individuelt refleksionspapir og en onlinelæringssamtale med feedback, der yderligere understøtter din læring og din fremadrettede forankring af nye kompetencer i ny projektadfærd og din succes med større effekt i projekter.

 • Før start

  Før start får du tilsendt bogen om Half Double. Du skal til hver kursusdag læse relevante kapitler om de tre Half Double-kerneelementer og de metoder, der bliver arbejdet med på de enkelte dage.
  Læs mindre
 • Dag 1

  19. april 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Dag 1 starter med en introduktion til de tre unikke kerneelementer, Effekt, Flow og Lederskab, i Half Double-projektmetoden. 

  Fokus er på det første kerneelement Effekt, som vi kobler til klassiske projektledelsesværktøjer og målhierarki. Du arbejder med metoder og værktøjer, bl.a. effektkort og tidligt løsningsdesign, og du bliver trænet i, hvordan du sammen med projektteamet hurtigere kan skabe endnu større effekt i projekter.

  Dagen giver dig:

  • træning i et nyt, mere agilt mindset i projekter med de tre Half Double-kerneelementer, Effekt, Flow og Lederskab
  • indsigt i, hvordan du leder projekter med metodisk fokus på effektskabelse og ikke kun leverancer, så dine projekter bliver mere succesfulde
  • kompetencer til at anvende Half Double-værktøjer til at skabe forretningsmæssige og adfærdsmæssige gevinster med projekter.
 • Dag 2

  28. april 2022, kl. 9.00 - 16.00

  På dag 2 lærer du at omsætte kerneelementet Flow i Half Double til praksis med brug af visuelle værktøjer, co-location af projektteams og rytme i projekters nøglehændelser. På dagen træner du agile metoder og benytter værktøjer til at skabe høj intensitet, hyppig interaktion og kontinuerlig fremdrift. Du arbejder med, hvordan du kan skabe fælles overblik og fokus i projekter.

  Dagen giver dig:

  • solid forståelse for, hvordan du bruger kerneelementet Flow til at lede projekter
  • visuelle projektværktøjer og planlægningsmetoder til at skabe effektiv rytme, kommunikation og fremdrift i projekter
  • træning i sprintplanlægning og brug af agile teknikker til løbende at skabe løsninger og drøfte resultater i projektteamet.
 • Dag 3

  11. maj 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Dag 3 handler om ledelse af projekter. Du bliver trænet i at være en reflekteret og samarbejdsorienteret projektleder med et stærkt fokus på at sikre aktivt projektejerskab.
   
  Dagen giver dig: 

  • indblik i tilgangen og metoderne i det tredje Half Double-kerneelement om Lederskab
  • konkret træning i metoder til at skabe aktivt projektejerskab
  • solid indsigt i det samarbejdsorienterede lederskab, og hvordan du med et agilt mindset udøver reflekteret og faciliteret projektledelse, der skaber energi og stærkt samarbejde i projektteams.
 • Dag 4

  30. maj 2022, kl. 9.00 - 16.00

  Den sidste dag på kurset er en casedag, hvor du i et projektteam designer og gennemfører et program for et kickoff på et relevant caseprojekt. Du får en projektledelsesopgave, som du forbereder en proces for til gruppen på dagen. Du får mulighed for at træne de metoder og praktiske værktøjer, som du og din gruppe sammen sætter i spil. Du afprøver alle tre kerneelementer i Half Double.

  Dagen giver dig: 

  • færdigheder i at gennemføre agile projekter med Half Double-metodologien
  • træning i at lede processer med Half Double-værktøjer
  • praktisk casearbejde med Half Double-værktøjer i et samlet flow for opstarten af et Half Double-projekt
  • øvelse i at give og få feedback, der styrker din ledelse af projekter.
 • Onlinefeedback

  31. maj 2022, online

  Du afslutter ’Half Double-projektledelse’ med en individuel refleksionssamtale med underviseren. Samtalen har fokus på den læring, du har opnået, og hvordan du vil omsætte Half Double-metodologien og principperne i egen organisation. 

  Samtalen varer 25 minutter og gennemføres online. Du har på forhånd udarbejdet et kortfattet refleksionspapir med nogle guidende spørgsmål til dine overvejelser og delt det med underviseren. Dit refleksionspapir er afsættet for din samtale.

  Samtalen giver dig: 

  • refleksion over egen læring, og hvordan du ønsker at bruge Half Double fremadrettet i egen organisation
  • individuel feedback og sparring med underviser
  • større indsigt i egne udviklingsområder i relation til at gennemføre projekter med Half Double.

Hvorfor lære Half Double-projektmetoden?

Half Double er en moderne projekttilgang, der er udviklet af Implement Consulting Group i samarbejde med Industriens Fond og en række virksomheder. Aarhus Universitet har følgeforsket i resultaterne ved brug af Half Double og dokumenteret betydelige effektforbedringer i forhold til ’almindelige’ projekter i samme organisationer. 

Half Double bliver i dag anvendt i både den private og offentlige sektor. Navnet Half Double refererer til, at tilgangen kan sikre den dobbelte effekt på den halve tid.

Hvem underviser?

Kasper Nizam

Kasper Nizam
Konsulent og projektleder, Social Digital – en del af Implement Consulting Group

Kasper har mange års erfaring med projektledelse af større og mindre projekter med certificering i PRINCE2 og Half Double. Kasper har stået i spidsen for digitale projekter og innovationsprojekter i både den offentlige sektor, private virksomheder og NGO’er. Kasper underviser i Half Double og design sprints, og han træner og rådgiver projektledere og ledere i at udvikle og implementere forandringsprojekter. Kasper har et særligt fokus på, at projekter skaber tilfredshed hos interessenterne og effekt hos slutbrugerne gennem agile og samskabende tilgange og metoder. 

Kursets form

Undervisning på ’Half Double-projektledelse’ består af:

 • En vekselvirkning mellem korte oplæg om Half Double-kerneelementer, metoder og værktøjer og praktiske øvelser, dialog og casearbejde.
 • Cases fra dig og de øvrige deltagere, så I lettere kan diskutere, afprøve og overføre ny viden og kompetencer til egen praksis.
 • En masterclass på kursets 4. dag, der bygger på deltagernes cases. I grupper arbejder I med at designe og gennemføre et projekt-kickoff med brug af metoder og værktøjer fra Half Double.
 • Et individuelt refleksionspapir og en opfølgende onlinesamtale med underviseren med feedback og sparring på din forankring af Half Double. 

 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  21.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  21.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  24.900 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Dag 1: 19. april 2022

  Dag 2: 28. april 2022

  Dag 3: 11. maj 2022

  Dag 4: 30 maj 2022

  Dag 5: 31. maj 2022

  Alle dage er fra kl. 9.00 - 16.00 med undtagelse af dag 5, hvor deltagerne skal til individuel refleksionssamtale (25 min. pr. person)

 • Kursets referencenr.
 • 36055
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  19. marts 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  19. marts 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Margit Jørgensen

  Margit Jørgensen
  Kursusansvarlig
  maj@djoef.dk
  33 95 98 73

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle