]]>

Kursus

Gevinstrealisering i digitale projekter

Lær 6 enkle trin til at styre en digital investering efter størst mulig gevinst.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, der ønsker at opnå gevinster i digitale projekter. Du vil lære at styre dine businesscases ud fra en gennemprøvet, stærk metode, så du høster gevinsterne.

Du er projektleder eller programleder eller med til at skabe rammerne for et realistisk projekt/program med en digital vinkel. Dit fokus er på økonomi, gevinstrealisering og styring af omkostninger.

På kurset lærer du at:

  • forstå de 6 trin i den digitale businesscase
  • genkende de områder ved digitale businesscases, som kan udfordre muligheden for at høste gevinster
  • bruge praksisnære metoder og værktøjer til at se sammenhængen mellem businesscase og gevinstrealisering
  • følge op på businesscasen for dit projekt
  • anvende styringsværktøjer gennem hele projektets levetid til at opnå gevinsterne.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset ’Gevinstrealisering i digitale projekter’ får du indblik i de elementer, der er relevante at styre et digitalt projekt ud fra. Du lærer metoder til økonomistyring, til gevinstrealisering og til din dialog med fx styregruppen. Efter kurset er du klædt på til at styre digitaliseringsprojekter, så du opnår flest mulige gevinster.

Kursets form

’Gevinstrealisering i digitale projekter’ er bygget op af en række elementer, der understøtter din læring:

  • Dialog: Undervisningen indeholder korte teoretiske oplæg, men vægter praksisnære øvelser, hvor dialogen mellem dig og de andre kursusdeltagere er i centrum.
  • Konkrete cases: Træningen tager udgangspunkt i en gennemgående digitaliseringscase med alle aspekter af det digitale projekt og dine konkrete erfaringer. Sammen med de andre deltagere diskuterer vi, hvad I oplever, og hvad I ser som svært eller udfordrende. Sammen reflekterer vi og finder sammen løsninger.

Djøfs digitale læringsportal forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.

Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Se alle